Dr Tomasz Szwaciński kierownikiem Instytutu Książki i Czytelnictwa

Dr Tomasz Szwaciński kierownikiem Instytutu Książki i Czytelnictwa

Przegląd

Z dniem 1 kwietnia dr Tomasz Szwaciński obejmie stanowisko kierownika Instytutu Książki i Czytelnictwa BN. Dotychczasowy kierownik Instytutu, dr Roman Chymkowski, pozostaje na stanowisku kierownika Pracowni Badań Czytelnictwa BN.

Dr Tomasz Szwaciński jest absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obronił w 2012 r. doktorat poświęcony stosunkom polsko-rosyjskim w połowie XVIII w.

Od 2012 r. pracuje w Bibliotece Narodowej, początkowo w Pracowni Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej, w ramach której odbył roczne praktyki w Zakładzie Rękopisów i Zakładzie Starych Druków. Od 2014 r. jest adiunktem w Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa IKiCz. Realizuje projekty związane przede wszystkim z dokumentacją polskiego dziedzictwa kulturowego w krajach b. ZSRR oraz prowadzi badania związane z dziejami polskich zbiorów bibliotecznych w Rosji.

 

 

za Biblioteka Narodowa

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.