AGORA – wyniki finansowe w 4. kwartale 2017 r

AGORA – wyniki finansowe w 4. kwartale 2017 r

Przegląd

W 4. kwartale 2017 r. Grupa Agora znacząco zwiększyła przychody z działalności kinowej oraz wpływy reklamowe segmentu Internet. Liczba prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej osiągnęła rekordowy poziom 133 tys. na koniec grudnia 2017 r. Dodatkowo, dzięki ograniczeniu kosztów operacyjnych istotnie poprawiła się rentowność segmentów Reklama Zewnętrzna oraz Radio.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników wypracowanych przez większość naszych biznesów w 2017 r. W segmencie Film i Książka zamknęliśmy miniony rok dwucyfrowym wzrostem przychodów i zysków. Zrealizowaliśmy wiele świetnych projektów filmowych, książkowych i muzycznych oraz utrzymaliśmy wysokie tempo rozbudowy sieci kin Helios (…)- komentuje Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Wyniki finansowe i osiągnięcia biznesów Grupy Agora w 4. kw. 2017 r. (porównanie r/r):

Łączne przychody Grupy Agora wyniosły 330,4 mln zł. Najbardziej wzrosły wpływy ze sprzedaży biletów do kin – o 10,3% do kwoty 66,6 mln zł   . Zwiększyły się również wpływy Grupy ze sprzedaży usług reklamowych, które stanowiły 167,6 mln zł. Były one wyższe w segmentach Internet oraz Film i Książka. W segmencie Reklama Zewnętrzna wpływy reklamowe utrzymały się na tym samym poziomie co w analogicznym okresie 2016 r., natomiast w segmentach Prasa oraz Radio były niższe.

Przychody ze sprzedaży wydawnictw były niższe o 3,4% i wyniosły 34,5 mln zł. To głównie efekt niższych wpływów ze sprzedaży wydawnictw papierowych w segmencie Prasa, przy wyższych przychodach z prenumeraty treści w serwisie Wyborcza.pl oraz wydań specjalnych magazynów Gazety Wyborczej. Wyższe wpływy ze sprzedaży publikacji odnotowało również Wydawnictwo Agora.
Istotnie niższe były przychody ze sprzedaży usług poligraficznych Grupy Agora, które wyniosły 16,7 mln zł. Spadek ten nastąpił głównie wskutek zakończenia współpracy z niektórymi klientami, mniejszego wolumenu zamówień oraz większego udziału druku na papierze dostarczonym przez klientów drukarni.

W 4. kw. 2017 r. EBITDA Grupy wyniosła 43,1 mln zł, natomiast w całym 2017 r. wzrosła o 2,5% do kwoty 118,9 mln zł. Od 4. kw. 2017 r. wskaźnik EBITDA, który definiowany był przez Spółkę do tej pory jako EBIT powiększony o amortyzację, nie zawiera kosztów odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

Ze względu na odpisy aktualizujące wartość aktywów, które obciążyły wyniki Grupy Agora w ostatnim kwartale 2017 r. kwotą 88,9 mln zł, Grupa odnotowała stratę na poziomie EBIT, wynoszącą 74,2 mln zł w 4. kw. 2017 r. oraz 73,0 mln zł w 2017 r. Strata netto Grupy w 4. kw. 2017 r. stanowiła 72,3 mln zł, a w całym 2017 r. 79,3 mln zł. W ujęciu bez odpisów EBIT Grupy był pozytywny – wyniósł 14,7 mln zł w 4. kw. 2017 r. oraz 15,9 mln zł w 2017 r., podobnie jak wynik netto, który stanowił 16,6 mln zł w 4. kw. 2017 r. oraz 9,6 mln zł w 2017 r.

– Za nami rok dynamicznego wzrostu wielu przedsięwzięć, a jednocześnie restrukturyzacji niektórych biznesów. Zmiany, które konsekwentnie wdrażamy od czterech lat, przynoszą widoczne efekty i są dobrym punktem wyjścia do jeszcze szybszego wzrostu wartości Agory w kolejnych latach – podsumowuje Bartosz Hojka.

FILM i KSIĄŻKA2 – kolejny wzrost przychodów i wysoka frekwencja w kinach
Przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 10,0% do kwoty 122,7 mln zł. To zasługa przede wszystkim dynamicznie rosnącej frekwencji w kinach sieci Helios. Liczba biletów sprzedanych w kinach Helios wyniosła blisko 3,6 mln i wzrosła o 8,0% w stosunku do 4. kw. 2016 r. W połączeniu z nieznacznie wyższą średnią ceną biletów przełożyło się to na zdecydowanie wyższe przychody ze sprzedaży biletów i z działalności barowej, które wyniosły odpowiednio: 66,6 mln zł oraz 24,7 mln zł.

Łączne przychody segmentu Film i Książka z działalności filmowej w 4. kw. 2017 r. wyniosły 4,6 mln zł i były istotnie wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2016 r. W 4. kw. 2017 r. NEXT FILM wprowadził do kin nominową do Oscara polsko-brytyjską animację Twój Vincent. Segment Film i Książka odnotował również przychody z tytułu koprodukcji filmu Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, który miał premierę na początku 2017 r., w związku z jego dystrybucją w różnych kanałach oraz z tytułu sprzedaży biletów na film Tarapaty w związku z jego dalszą emisją w kinach.

W 4. kw. 2017 r. przychody Wydawnictwa Agora wyniosły 12,2 mln zł i były o 11,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. To głównie zasługa wyższych wpływów ze sprzedaży wydawnictw książkowych, muzycznych i DVD.

W 4. kw. 2017 r. koszty operacyjne segmentu Film i Książka zwiększyły się o 14,3% i wyniosły 114,5 mln zł. Na wzrost ten wpłynęły głównie wyższe o 11,9% koszty usług obcych oraz wyższe o 15,6% koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Wzrost kosztów usług obcych związany jest z wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych, co jest konsekwencją wyższej frekwencji w kinach sieci Helios i przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży biletów. Dodatkowo na wzrost kosztów usług obcych wpłynęły wyższe odpłatności dla producentów filmowych związane z wyższymi przychodami z działalności filmowej. Wyższe koszty czynszów w kinach sieci Helios są rezultatem jej rozwoju – w 4. kw. 2017 r. sieć liczyła 3 kina więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników to głównie efekt zwiększenia minimalnej stawki za godzinę pracy oraz wzrostu zatrudnienia w związku z większą liczbą kin sieci Helios. Zauważalnie wyższa niż w poprzednich okresach była amortyzacja w segmencie – to m.in. efekt jednorazowego dostosowania stawki amortyzacji do skróconego okresu wykorzystania wybranych projektorów kinowych. Wyższe o 6,5% były też koszty operacyjne działalności Wydawnictwa Agora, co wiązało się z kosztami dodruku popularnych wydawnictw książkowych. Zmniejszyły się natomiast koszty reprezentacji i reklamy w związku z mniejszą intensywnością działań promocyjnych spółki NEXT FILM.
W efekcie w 4. kw. 2017 r. wynik operacyjny segmentu Film i Książka na poziomie EBIT wyniósł 8,2 mln zł, a na poziomie EBITDA 18,6 mln zł.
Po otwarciu w 4. kw. 2017 r. kolejnego obiektu kinowego w Stalowej Woli sieć Helios liczy obecnie 44 kina z 241 ekranami i ponad 49 tys. miejsc, pozostając największym operatorem kin w Polsce pod względem liczby obiektów. W 2017 r. spółka Helios podpisała też umowy na uruchomienie kolejnych kin w 4 miastach: Legionowie, Pabianicach, Pile i Zabrzu. Ich otwarcie jest planowane na lata 2018-2020 r.
W 4. kw. 2017 r., po sukcesie frekwencyjnym specjalnych pokazów ostatniego odcinka 7. sezonu serialu Gra o tron zorganizowanych w 42 kinach w całej Polsce, sieć Helios kontynuowała współpracę ze stacjami telewizyjnymi. W październiku 2017 r. zaprosiła widzów na pokazy premierowych odcinków 2. sezonów seriali Belfer oraz Wataha, a w listopadzie – na premierę 5. sezonu serialu Wikingowie.
W grudniu 2017 r. sieć kin Helios po raz 4. włączyła się w ogólnopolskie Święto Kina, którego celem jest popularyzacja kinematografii, kultury chodzenia do kina oraz oglądania filmów na dużym ekranie.

W listopadzie 2017 r. film Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, dystrybuowany przez NEXT FILM i koprodukowany przez Agorę, wygrał Konkurs Filmów Polskich na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Camerimage. To jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń branży filmowej poświęconych sztuce operatorskiej. Nagrodę odebrał autor zdjęć do filmu – Michał Sobociński.

W 4. kw. 2017 r. Wydawnictwo Agora wydało premierowo 12 książek i 8 wydawnictw muzycznych. W rezultacie w omawianym okresie Wydawnictwo sprzedało około 0,5 mln książek i książek z płytami CD i DVD. Wśród najlepiej sprzedających się wydawnictw książkowych znalazła się biografia Anny Przybylskiej – Ania.

 

więcej AGORA .PL

 

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Agora

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.