Znamy laureatów Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia

Przegląd

Nagrodę im. Jerzego Giedroycia redakcja „Rzeczpospolitej” ustanowioną w 2001 roku, mogą otrzymać osoby lub instytucje, które w swojej działalności kierują się zasadami wyznawanymi przez Jerzego Giedroycia, które cechuje bezinteresowna troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz kultywowanie dobrych stosunków z narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

W tym roku, Kapituła przyznała dwie równorzędne Nagrody i jedno wyróżnienie. Pierwszy z laureatów, Andrzej Sulima Kamiński to historyk, profesor katolickiego Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, który propaguje na świecie wiedzę o obywatelskiej wspólnocie wielu narodów, jaką była I Rzeczpospolita. Otrzymał Nagrodę „Za rozmach i skuteczność zrealizowanego w duchu Giedroycia projektu „Recovering Forgotten History”.

Drugi Laureat Leon Tarasewicz, malarz, profesor nauk plastycznych, od lat zaangażowany w budowę porozumienia między Polską a Białorusią. Tarasewicza nagrodzono „Za niestrudzoną pracę na rzecz dobra wspólnego, kultywowanie pamięci o dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielki wkład w promocję Polski na świecie jako państwa wielu narodów, kultur i religii”.

Specjalne wyróżnienie zostało przyznane dla Charlesa E. Merrilla Jr. – amerykańskiego pisarza, nauczyciela, ale przede wszystkim filantropa, który od lat wspierał inicjatywy kulturalno-oświatowe w Europie Środkowo-Wschodniej, głównie w Polsce. Merrill został wyróżniony „Za całokształt działalności na rzecz krajów Europy Środkowo-Wschodniej zgodny z ideą Jerzego Giedroycia”

 

 

za Instytut Książki

 

 

Kategorie: Nagrody

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.