Zaproszenie na promocję książki Ihora Iliuszyna „ZSRR wobec ukraińsko-polskiego konfliktu narodowościowego na Ukrainie Zachodniej w latach 1939–1947”

Przegląd

Instytut Pamięci Narodowej  zaprasza na promocję książki Ihora Iliuszyna

ZSRR wobec ukraińsko-polskiego konfliktu narodowościowego na Ukrainie Zachodniej

w latach 1939–1947,  8 grudnia (piątek) g.17.00, Dom Polonii, ul. Krakowskie Przedmieście 64,

w dyskusji udział wezmą:

Ihor Iliuszyn (autor), prof. dr hab. Grzegorz Motyka (Instytut Studiów Politycznych PAN)

prof. dr hab. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański), Prowadzenie: dr hab. Mirosław Szumiło (IPN)

 

W myśli społeczno-politycznej oraz w opinii publicznej, a także w najnowszej historiografii Ukrainy i Polski rozpowszechniony jest pogląd, że podczas II wojny światowej Związek Radziecki odegrał bardzo istotną rolę w zaognieniu stosunków ukraińsko-polskich, uniemożliwiając porozumienie polskich i ukraińskich organizacji niepodległościowych. W emigracyjnych środowis­kach naukowych narodziła się nawet koncepcja, w myśl której antypolską czystkę etniczną UPA sprowokowała radziecka agentura działająca w strukturach OUN. Bez wątpienia taka hipoteza musi jeszcze znaleźć potwierdzenie. Pogłębiona analiza problemu, włączająca do naukowego obiegu niedawno opublikowane archiwalia radzieckie, ukraińskie, polskie i niemieckie, pozwoliła autorowi odpowiedzieć na te pytania i pokazać rzeczywisty wpływ ZSRR na charakter relacji ukraińsko-polskich na Ukrainie Zachodniej w latach 1939–1947.

 

Kategorie: Wydarzenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.