SAiW do autorów i wydawców ws. wynagrodzeń za użyczenia

Przegląd

Jak  informowaliśmy czytelników Wirtualnego Wydawcy w ubiegłym tygodniu, 31 sierpnia mija termin na złożenie oświadczenia o woli otrzymania wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych za 2016 rok. (zob. Wynagrodzenie za wypożyczenia biblioteczne (public lending right). Na prośbę Polskiej Izby Książki poniżej zamieszczamy przesłaną informację z SAiW Copyright Polska:

 

 

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że do 31 sierpnia można składać w SAiW COPYRIGHT POLSKA oświadczenia PLR, w związku z wyznaczeniem Stowarzyszenia do dokonywania w latach 2016-2020 podziału i wypłaty twórcom i wydawcom wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem.

W 2017 r. wynagrodzenia zostaną wypłacone po raz drugi wszystkim tym, którzy prawidłowo złożą oświadczenia o woli ich otrzymywania. Jednocześnie informujemy, że złożone w zeszłym roku oświadczenia zachowują ważność i będą uwzględniane w podziale środków za 2017 r. Wszyscy, którzy złożyli oświadczenia do końca sierpnia 2016 r. powinni jednak złożyć oświadczenie zaktualizowane o nowe, niezgłoszone jeszcze utwory.

System ułatwiający przygotowywanie oświadczeń wymaganych do wypłaty wynagrodzeń jest dostępny pod adresem:

www.plr.copyrightpolska.com.pl

Zapraszamy do elektronicznego przygotowywania oświadczeń, ponieważ tylko złożenie oświadczenia uprawnia do otrzymania wynagrodzenia z tytułu PLR.

Gotowe oświadczenie należy wydrukować, podpisać i wysłać na adres SAiW Copyright Polska pocztą do 31 sierpnia!

Zachęcamy Państwa do informowania o możliwości składania oświadczeń jak największej liczby wydawców, autorów, tłumaczy i współtwórców publikacji. Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby twórców.

Każdy z uprawnionych musi złożyć oświadczenie osobno w swoim imieniu.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wynagrodzenia dla autorów i wydawców, będące rekompensatą z tytułu użyczania ich utworów w bibliotekach publicznych

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.