Ekonomia społeczna

Przegląd

Płace stanowią jedna z kategorii społeczno-ekonomicznych, które są przedmiotem wielu dyskusji wśród  polityków, ekonomistów, ekspertów. Brak jednoznacznej  odpowiedzi na ile państwo powinno ingerować w politykę  wynagrodzeń, a na ile decydentem w kwestii poziomu, dynamiki i struktury wynagrodzeń powinien być suwerenny rynek.

Upowszechnianie tez dotyczących przyczyn i skutków relatywnie niskiego poziomu płac w Polsce wobec innych krajów powinno mieć solidne podstawy teoretyczne zweryfikowane dowodami empirycznymi. Zadaniem autora opracowania jest ukazanie jak skutecznie konstruować system wynagrodzeń aby zdobył on znamiona efektywnościowego systemu. Cel został osiągnięty nie poprzez omawianie powszechnie znanych teorii, ale poprzez weryfikacje teorii wynagrodzeń w kontekście nauk ekonomicznych w oparciu o przykłady liczbowe i dane statystyczne GUS oraz Eurostat.

Publikacja ma za zadanie wskazać na ile skuteczne i motywujące są elastyczne formy zatrudnienia, a co za ty idzie, atypowe – w sensie podatkowym – formy wynagrodzeń. Znaczącą wartością pracy są aspekty rachunkowości płac. Pozwoli to na przedstawienie realnych kosztów jakie ponosi zarówno pracodawca jak i pracownik.

Publikacja jest zakończona rekomendacjami dla polityki wynagrodzeń w warunkach polskiej gospodarki oraz wnioskami jakie płyną z podjętych, wybranych problemów płac.

cena: 48 zł

Więcej informacji: ksiegarnia.difin.pl

Śledź nasz profil: facebook.com/Wydawnictwo-Difin

Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: Difin

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.