Losy polskich olimpijczyków w latach II wojny światowej

Przegląd

Zapraszamy do zapoznania się książką Ryszarda Wryka pt. SPORT I WOJNA wydaną przez Wydawnictwo Nauka i Innowacje. Dom Wydawniczy REBIS jest wyłącznym dystrybutorem tej publikacji.

Liczne przykłady męstwa i poświęcenia olimpijczyków podczas walk frontowych

Książka dotyczy ważnego fragmentu w dziejach sportu polskiego: lat 1939-1945. Autor skupił się na losach polskich olimpijczyków w okresie drugiej wojny światowej, ich losy przedstawione są na dwóch płaszczyznach. Pierwszą  z nich jest udział olimpijczyków w walce o niepodległą Polskę od pierwszych dni września 1939 r. po kres wojny w 1945 r. Drugą zaś płaszczyzną jest sport czasu wojny. Podczas walk frontowych olimpijczycy dawali liczne przykłady odwagi, męstwa i poświęcenia. Wielu z nich ma trwałe miejsce w walkach wrześniowych 1939 roku, działaniach polskich sił zbrojnych na Zachodzie, w Powstaniu Warszawskim 1944 roku oraz w dziejach Polskiego Państwa Podziemnego.  Autor poświęca sporo miejsca udziałowi olimpijczyków w ruchu sportowym czasu wojny. Ukazuje on konspiracyjny sport w Generalnym Gubernatorstwie i ziemiach włączonych do Rzeszy, sport na Górnym Śląsku i ziemiach wschodnich II RP w latach 1939-1945, różne przejawy aktywności sportowej w obozach jenieckich i obozach koncentracyjnych. Autor stara się odpowiedzieć na szereg pytań badawczych a w tym, jakie formy organizacyjne przyjął sport na terenach okupowanych, jakie były motywy jego uprawiania, a także jakie funkcje spełniał w realiach wojennych. Osobne zagadnienie to straty osobowe olimpijczyków II RP. Autor ustalił, że spośród 327 polskich sportowców biorących udział w igrzyskach olimpijskich w okresie międzywojennym 65 poległo. W książce mamy analizę tych strat osobowych oraz biogramy 65 poległych olimpijczyków. Książka jest bogato ilustrowana. Podpisy pod ilustracjami są rozbudowane co uatrakcyjnia lekturę książki.

 

Prof. dr hab. Ryszard Wryk jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się dziejami ruchu sportowego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. W swojej twórczości naukowej sporo miejsca poświęca problematyce ruchu olimpijskiego. Jest autorem m.in. takich monografii jak Sport olimpijski w Polsce 1919-1939, Poznań 2006; Początki ruchu olimpijskiego w Polsce, Poznań 2012, Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 2015. Za swoją działalność naukową wyróżniony został m.in. Srebrnym Wawrzynem Olimpijskim (2009) i Brązowym Wawrzynem Olimpijskim (2013). Jest członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej.

 

Kategorie: Sport i Turystyka
Tagi: Rebis

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.