Czym są zaburzenia artykulacji u dzieci? Czy smutek, złość, wstyd i lęk to uczucia naprawdę niechciane? Jakie były dzieje ZHR? Jakie były dzieje ZHP?

Przegląd

Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziecie w nowych tytułach Oficyny Impuls

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci

Niewątpliwie największą zaletą Zaburzeń artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną jest esencjonalizm; jak pisze w recenzji wydawniczej prof. Anna Kowalska, najnowsza publikacja autorstwa Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej z powodzeniem może zastąpić opasłe tomy akademickie, zawartą w nich wiedzę podając w sposób zwięzły, a przy tym w niczym tym pierwszym nieustępujący. Rzut aktualnego stanu badań na przeszłe dokonania wspomaga tylko zorientowanie się w temacie. Autorka nie poprzestaje na nakreśleniu historii zagadnienia, lecz w sposób płynny przechodzi do charakterystyki tytułowych zjawisk (ze szczególnym naciskiem na normy artykulacyjne spółgłosek polskich), a następnie, podsumowując swe rozważania, kończy szeregiem rad i wskazówek dla logopedów i pedagogów, także tych przyszłych.

Pięć baśni, każda z nich opatrzona stosownym materiałem dydaktycznym, pozwalającym przeprowadzić zajęcia terapeutyczne dla Małych i… Dużych – tak oto przestawia się książka Joanny Bogudał-Borkowskiej Opowieści o czujątkach. Ćwiczenia z empatii dla dzieci i… dorosłych. Niepozorna, zdawałoby się, książeczka łamie swoiste tabu, jakim jest nakaz niemówienia o emocjach powszechnie uznanych za negatywne: wstyd, smutek, złość i lęk. Umowa społeczna nakazuje nam je tłumić, ukrywać, wypierać, nauczając, że pożytku z nich żadnego, a szkody wiele. Bogudał-Borkowska pisze w poprzek tym przekonaniom, wskazując na edukacyjną rolę tego typu emocji, troszkę w myśl Mickiewiczowskiego przesłania: „kto nie był człowiekiem ni razu…”.

Apel Ruchu Kamykowego, artykuły Tomasza Deptuły i Krzysztofa Stanowskiego, gawędy Jana Pawła II czy Statut Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej z 1988 r.? Nic prostszego! Oficyna Wydawnicza „Impuls” właśnie wydała Wybór źródeł do dziejów ruchu harcerskiego w Polsce „Ruch harcerski w latach 1980–1989”, będący kontynuacją dwóch innych serii wydawniczych Impulsu i Katarzyny Marszałek: (NOWOŚĆ) trzytomowego Wyboru źródeł do dziejów ZHR (2017), „Dziedzictwa, którego nie można odrzucić” (2016) oraz również trzytomowego Wyboru źródeł do dziejów ZHP (2014).  Jak pisze sama autorka, prezentowany tom zawiera materiały zdobyte podczas wieloletnich kwerend w archiwach państwowych i zbiorach prywatnych, które nie weszły do tomów wcześniejszych. Dla wszystkich wiernych pamięci dawnego harcerstwa – pozycje obowiązkowe!

Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Kategorie: Edukacja
Tagi: Impuls

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.