AMBASADOR NOWEJ EUROPY

Przegląd

Europejskie Centrum Solidarności oraz Kolegium Europy Wschodniej zapraszają do nadsyłania zgłoszeń wydawniczych do udziału w konkursie o nagrodę AMBASADOR NOWEJ EUROPY za rok 2016.

● Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje wydawca za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
● Wraz ze zgłoszeniem zobligowany jest dostarczyć 6 egzemplarzy książkiZASADY KONKURSU
● Książka musi być wydana w 2016 roku, w języku polskim i przez polskie wydawnictwo
● Każdy wydawca może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę tytułów wydanych w roku 2016. Za rok wydania uznaje się również wznowienia, wydania kolejne, wydania uzupełnione i poprawione
● Publikacja w sposób nowatorski ma przedstawiać historyczne procesy lub aktualne doświadczenia Europejczyków, obserwowane z poziomu relacji społecznych i aktywności obywatelskich, zachodzących w obszarach kultury, edukacji, polityki i gospodarki
● Konkurs otwarty jest na różnorodne formy wydawnicze i literackie – reportaże, eseistyka, biografie, beletrystyka, książki naukowe i popularnonaukowe – historyczne i politologiczne, również wydawnictwa w postaci komiksów
● Z konkursu nie biorą udział przewodniki turystyczne, wydawnictwa albumowe i krajoznawcze
● Tożsamość narodowa autora nie jest istotnym kryterium ocenyZGŁOSZENIA
● Nie później niż do 31 stycznia 2017 roku należy nadesłać formularz zgłoszeniowy i 6 egzemplarzy książki
Adres
Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1
80-863 Gdańsk
z dopiskiem: AMBASADOR NOWEJ EUROPY
kontakt | e-mail: ambasador@ecs.gda.pl, tel.: 58 772 40 31, 516 283 659→ formularz zgłoszeniowy
→ regulamin konkursu
Kategorie: Nagrody

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.