W stronę psychologii eksperymentalnej

Przegląd

w-strone-psychologii-eksperymentalnej

W 110. rocznicę założenia pracowni psychologii doświadczalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim

red. Maria Kielar-Turska

NOWOŚĆ

Wypowiedzi Autorów zamieszczone w niniejszym zbiorze skłaniają do wielu konkluzji. Po pierwsze, wskazują na wartość studiowania tekstów klasyków psychologii. Teksty te stanowią międzypokoleniowy łącznik, wprowadzając młode pokolenia w dyskurs z autorami tych dzieł i reprezentantami poprzednich pokoleń. (…) Po drugie, dostarczają wiedzy na temat historii i aktualności w zakresie eksperymentalnych badań psychologicznych prowadzonych w różnych subdyscyplinach psychologii. (…) Spuścizna Władysława Heinricha okazuje się znacząca w kontekście dokonań uczonych działających w tym samym czasie w krajach Europy i Ameryki, a niniejsza publikacja służy przypomnieniu naukowych osiągnięć Heinricha w zakresie eksperymentalnego podejścia do wyjaśniania ludzkich zachowań”.

Z wprowadzenia prof. dr hab. Marii Kielar-Turskiej   

Na całość publikacji składa się zbiór artykułów pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dwa teksty Władysława Heinricha po raz pierwszy publikowane w języku polskim, zawierające podstawowe założenia metodologiczne Heinricha programu badań eksperymentalnych oraz opis przebiegu eksperymentu zrealizowanego pod jego kierunkiem (…). W zamieszczonych artykułach wyrażane jest szczególne uznanie dla oryginalności i aktualności podejmowanych przez Heinricha problemów badawczych i sposobów ich rozwiązywania za pomocą metody eksperymentu psychologicznego w zorganizowanej przez niego Pracowni Psychologii Doświadczalnej (…). Przyjęta przez Autorów praktyka interpretowania znaczenia poglądów i prac badacza w aspekcie ich aktualności we współczesnej psychologii z pewnością wzbudzi zainteresowanie zarówno pracowników naukowych, jak i studentów psychologii i innych kierunków nauk społecznych”.

Z recenzji dr. hab. Zenona Uchnasta, prof. Akademii Ignatianum 

Więcej na www.wuj.pl

 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.