Zapraszamy do fragmentu najnowszej recenzji publikacji prof. Lecha Witkowskiego

Przegląd

 

Zapraszamy do fragmentu najnowszej recenzji publikacji prof. Lecha Witkowskiego, Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, ss. 427


[…] Profesor Lech Witkowski urodził się w 1951 roku. Z wykształcenia jest pedagogiem i filozofem, ukończył także studia matematyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Tytuł profesorski uzyskał w 1992 roku, natomiast profesorem zwyczajnym został osiem lat później. Wśród zainteresowań naukowych badacza wymienić można m.in. integralność humanistyki i jej zastosowania, aplikacje filozofii, psychologii oraz socjologii w edukacji czy teorię komunikacji. Warto także podkreślić, że profesor Witkowski w czasie swojej kariery naukowej podejmował studia monograficzne, które były poświęcone np. Michałowi Bachtinowi, Ferdinandowi Gonsethowi, Helenie Radlińskiej, czy wreszcie – Erikowi H. Eriksonowi. Omówione wszechstronne wykształcenie znalazło przełożenie w pogłębionych analizach myśli psychoanalitycznej zaprezentowanych w książce. […]

Lech Witkowski[…] W swojej pracy prof. Witkowski bada idee i analizy Eriksona w szerokiej perspektywie, uwzględniając rozwój humanistyki, a także dokonania – z obecnej perspektywy czasu – już historyczne. Odczytanie owych idei w taki sposób możliwe było dzięki ogromnej wiedzy autora nt. rozwoju nauk społecznych, a także aktualnych informacji, dotyczących bieżącego dyskursu humanistycznego. Ogromną zaletą publikacji jest jej interdyscyplinarny charakter. Autor nie ogranicza się do jednej perspektywy badawczej, lecz analizuje zjawiska z perspektywy filozofii, psychologii, psychoanalizy oraz socjologii. Niewątpliwie mocną stroną monografii są także podsumowania występujące po każdym z rozdziałów. Dzięki takiej strukturze Czytelnik może usystematyzować zdobytą wiedzę, a także uzyskać najpotrzebniejsze informacje w rzeczowym i uporządkowanym skrócie.

Przedstawiona w publikacji analiza myśli Eriksona jest niezwykle dogłębna, a co więcej – poparta obszernym, doskonałym wprowadzeniem metodologicznym. Pomysł powrotu do lektury dzieł amerykańskiego psychoanalityka po ponad 20. latach sprawia, że nie można mieć wątpliwości, iż zainteresowanie autora należy traktować jako rodzaj fascynacji naukowej.[…]

[…] Istotnym – w mojej opinii – w pracy pedagogów z pewnością będzie rozdział drugi części drugiej. Można go traktować niemal jako „poradnik” pedagogiczny, w którym zostają im przedstawione sposoby postępowania z młodzieżą. Pokazaną są konkretne sytuacje, w jakich mogą znaleźć się pedagodzy i działania, jakie powinni wtedy podjąć. Z drugiej strony takie podejście jest o tyle trudne, iż skutkuje wzięciem pełnej odpowiedzialności za efekty swoich działań. To właśnie pedagog, korzystający z zaproponowanej mu wiedzy, bierze na siebie ciężar efektów. […]

 
Autor recenzji p. Natalia Gburzyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełna recenzja ukaże się w najnowszym wydaniu czasopisma Pro Fide Rege et Lege, dostępny już w miesiącu wrześniu.

Polecamy publikację w wersji papierowej lub/i ebook w Oficynie Wydawniczej Impuls: http://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/v-e-r-s-u-s,1730.html

poleca Impuls

 

Kategorie: Recenzje
Tagi: Impuls

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.