Warsztaty krytyki poetyckiej i przekładu poetyckiego na Festiwalu Miłosza 2016 w Krakowie

Warsztaty krytyki poetyckiej i przekładu poetyckiego na Festiwalu Miłosza 2016 w Krakowie

Przegląd

Fundacja Miasto Literatury i Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy z Krakowską Fundacją Literatury oraz Katedrą Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ – podobnie jak w zeszłym roku – zapraszają na warsztaty krytyki poetyckiej i warsztaty przekładu poetyckiego.

Warsztaty krytyki poetyckiej

Tegoroczną edycję organizujemy pod hasłem Najbliższa rodzina wiersza. Stawiamy pytanie: czy w poezji współczesnej daje się jeszcze dosłyszeć „skargę klasyka”? Czesław Miłosz w Piesku przydrożnym – tytułowej książce 5. edycji Festiwalu Miłosza – owego klasyka opisywał jako poetę zainteresowanego raczej „szlifowaniem języka swoich poprzedników” niż twórcę skupionego na awangardowych eksperymentatorskich poszukiwaniach. Być może jednak ta opozycja, na której Miłosz buduje swój argument, dla współczesnej poezji jest już nieistotna? Być może intensywne myślenie wiersza wobec tradycji literackiej nie skazuje współczesnych poetów na „skargę klasyka”?

Te pytania o rolę tradycji, o jej funkcję w najnowszej poezji polskiej uczestnicy warsztatów postawią wspólnie z wybitnymi krytykami, którzy poprowadzą 4 intensywne, półtoragodzinne spotkania warsztatowe:

Kacprem Bartczakiem – autorem m.in. książki Świat nie scalony (wyróżnionej nagrodą „Literatury na Świecie” w kategorii „Nowy głos”),

Jerzym Jarniewiczem – wybitnym komentatorem wierszy tradycji anglosaskiej (tak istotnej dla rozumienia współczesnej poezji polskiej),

Marcinem Jaworskim – autorem m.in. książki Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej,

oraz Anną Kałużą – autorką wydanej w bieżącym roku książki krytycznej Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci.

Warsztaty odbędą się w Krakowie podczas 5. Festiwalu Miłosza:

  • 9 czerwca 2016, godz. 13:00–16:00
  • 10 czerwca 2016, godz. 10:00–13:00
  • 11 czerwca 2016, godz. 11:00 – Najbliższa rodzina wiersza: panel podsumowujący projekt z udziałem prowadzących warsztaty (otwarty dla wszystkich)

Zapraszamy wszystkich wytrwałych czytelników poezji współczesnej, którzy chcieliby wspólnie z prowadzącymi warsztaty – na materiale zaproponowanych wierszy – rozważyć siłę tradycyjnych argumentów Harolda Blooma, który przekonywał, że „krytyka jest sztuką rozpoznawania ukrytych dróg wiodących od wiersza do wiersza”, że każdy taki związek uruchamia cały romans rodzinny, że „nie możemy poznać poety bez poznania całej poetyckiej wersji tego romansu”, najbliższej rodziny wiersza.

Uczestnikami warsztatów mogą zostać osoby zakwalifikowane do udziału w wyniku procedury kwalifikacyjnej. Może do niej przystąpić każdy, kto w terminie przyśle na adres warsztaty@fundacjamiastoliteratury.pl formularz zgłoszeniowy wraz z CV i listem motywacyjnym. Limit miejsc ograniczony: 15 osób.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 maja 2016 roku, godzina 23.59. Ogłoszenie wyników kwalifikacji nastąpi do 25 maja 2016 roku. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną zawiadomione drogą mailową.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed warsztatami materiały do przygotowania (wiersze wskazane przez prowadzących warsztaty oraz listę zalecanych lektur). Udział w warsztatach jest bezpłatny. Dla 7 uczestników warsztatów spoza Krakowa organizatorzy przewidzieli stypendia na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania w wysokości 300 zł. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w warsztatach.

Koncepcja i koordynacja warsztatów: Tomasz Cieślak-Sokołowski

Warsztaty przekładu poetyckiego

Warsztaty służą dyskusji nad twórczością poetycką wybranych gości tegorocznej edycji Festiwalu Miłosza oraz doskonaleniu umiejętności interpretacyjnych i przekładowych uczestników zajęć. Warsztaty odbywają się w terminach poprzedzających Festiwal, w dwóch sesjach po cztery godziny dydaktyczne. Dodatkowo w trakcie Festiwalu uczestnicy warsztatów wezmą udział w specjalnym spotkaniu z poetą, nad którego wierszami pracowali. tegoroczne warsztaty prowadzone będą przez ekspertów o dużym doświadczeniu tłumaczeniowym, który mają w swoim dorobku przekłady twórczości omawianych poetów. W tegorocznej edycji są to:

poezja Michaela Ondaatje i Agata Hołobut (21.05.2016, 04.06.2016, Kraków)

poezja Olgi Siedakowej i Adam Pomorski (21.05.2016, 28.05.2016, Kraków)

poezja Adonisa i Sebastian Gadomski (21.05.2016, 28.05.2016, Kraków)

poezja Stefana Hertmansa i Jerzy Koch (04.06.2016, Poznań) oraz Sławomir Paszkiet (21.05.2016, Poznań)

Uczestnikami warsztatów mogą zostać osoby zakwalifikowane do udziału w wyniku procedury kwalifikacyjnej. Może do niej przystąpić każdy, kto w terminie przyśle na adres warsztaty@fundacjamiastoliteratury.pl formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym. W przypadku gdy liczba chętnych do udziału w którejś z grup warsztatowych przekroczy 15 osób, wprowadzone zostaną dodatkowe kryteria przyjęć.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 maja 2016 roku, godzina 23.59. Ogłoszenie wyników kwalifikacji nastąpi 13 maja 2016 roku. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną zawiadomione drogą mailową.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed warsztatami materiał do przygotowania (wiersze do tłumaczenia, listę lektur wstępnych). Udział w warsztatach jest bezpłatny. Dla 5 najlepszych uczestników każdego warsztatu, wytypowanych przez prowadzących, organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów podróży do i z Krakowa na spotkanie z poetą/poetką, których twórczości będą poświęcone zajęcia. Termin i miejsce spotkania z poetami zostanie podane do wiadomości wraz z programem całego Festiwalu. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w warsztatach.

Koncepcja i koordynacja warsztatów: Magda Heydel

Więcej informacji o Festiwalu i nadchodzących wydarzeniach już wkrótce na: www.miloszfestival.pl

 

Festiwal Miłosza gości wybitne postaci światowej i rodzimej literatury – stawia pytanie o miejsce światowej poezji we współczesnym świecie. Jest cenioną płaszczyzną wymiany kulturowych doświadczeń. W jego ramach odbywają się wieczory poetyckie, dyskusje panelowe, pokazy filmów, koncerty i szereg imprez towarzyszących. Motywem przewodnim kolejnych edycji są tytuły utworów Czesława Miłosza, w których poruszał on problemy współczesnego świata. Podczas poprzednich edycji Festiwalu w Krakowie gościliśmy tak wybitnych poetów jak:  Adonis, Duo Duo, Bei Dao, Julia Hartwig, Michael Kruger czy Juan Gelman. Festiwal jest cenioną płaszczyzną wymiany kulturowych doświadczeń i poznawania piękna i bogactwa słowa pisanego. Więcej na: www.miloszfestival.pl


Fundacja Miasto Literatury stawia sobie za cel wieloaspektową działalność́ na polu promocji kultury i literatury, wspomagając strategię miasta w związku z uzyskaniem przez Kraków prestiżowego tytułu Miasta Literatury UNESCO. Fundacja działa interdyscyplinarnie i wielowymiarowo, wdrażając przełamujące konwencje projekty, które służą integrowaniu życia literackiego, wzmocnieniu połączeń pomiędzy literaturą i nowymi technologiami oraz mediami, kreowaniu postaw i praktyk czytelniczych, wzmacnianiu wydarzeń literackich, wspieraniu przemysłów książki, uobecnieniu literatury w przestrzeni miejskiej, rozwijaniu edukacji kulturalnej i literackiej, budowaniu połączeń pomiędzy literaturą a prawami człowieka, a także zacieśnianiu współpracy w obrębie sieci Miast Literatury UNESCO. Więcej na: www.fundacjamiastoliteratury.pl

 

Krakowskie Biuro Festiwalowe to wiodąca polska instytucja realizująca najważniejsze wydarzenia kulturalne Krakowa.  Organizuje prestiżowe festiwale muzyczne, filmowe, literackie i sztuk wizualnych. Wśród najważniejszych znajdują się festiwale: Misteria Paschalia, Sacrum Profanum, Festiwal Muzyki Filmowej, Grolsch Art Boom, Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego NETIA Plus Camera, cykl Opera Rara, czy literackie festiwale Miłosza i Conrada. KBF jest także operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, wydawcą magazynu „Karnet”, operatorem ICE Kraków Congress Centre oraz Krakow Film Commission, operatorem wydarzeń kulturalnych w Kraków Arenie. Dodatkowo administruje punktami sieci informacji miejskiej InfoKraków, a także prowadzi portale Krakow.travel i Kids In Kraków. Więcej na: www.biurofestiwalowe.pl

 

Kategorie: Wydarzenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.