Konkurs Nigdziegęści – Solenopsis

Przegląd

Konkurs Nigdziegęści – Solenopsis

Wprost z wirtualnego świata stworzonego przez Andrzeja Baczewskiego w „Nigdziegęści” zapraszamy na Ziemie do udziału w konkursie. Nagrody w postaci książki oraz ebooka Nigdziegęści – Solenopsis autora, są jak najbardziej realne.

konkurs psychoskok 1

Fani fantastyki lubiący przemierzać niezbadane światy z pewnością będą zachwyceni, podobnież jak fani twórczości Andrzeja Baczewskiego, choć do udziału w konkursie mogą przystąpić wszyscy, którzy zdołają odpowiedzieć na postawione przez organizatora pytania.

Oczywiście odpowiedzi zdadzą się banalnie proste jeśli najpierw odważymy się wyruszyć na Alekande, to tu bowiem rozgrywa się akcja najnowszej powieści – „Nigdziegęści: Solenopsis”. Bezpiecznie nie będzie, bo właśnie toczą się walki o wolność, a samozwańczy król Solenopis nie zamierza odpuszczać, jednak warto. Zwycięzcy staną się przecież dumnymi posiadaczem książki Nigdziegęści – Solenopsis oraz ebooka autora. Odpowiedzi prosimy wysyłać do 28 lutego 2015 na adres biuro@autorzy365.pl. Ogłoszenie wyników 3 marca 2015. Kto pierwszy ten lepszy!!!!

 

Pytania konkursowe:

1. W jakiej wierze występują Zurwan i Waju?

2. Jaka jest nazwa planety, na której toczy się akcja II części powieści Nigdziegęści?

3. Podaj imię Nigdziegęstej opiekującej się planetą do czasu przybycia posiłków?

Do wygrania:

1. I miejsce 1x książka Nigdziegęści – Solenopsis Andrzeja M. Baczewskiego

2. II miejsce 1x ebook Nigdziegęści – Solenopsis Andrzeja M. Baczewskiego

Organizatorzy

Wydawnictwo Psychoskok

Portal Autorzy365.pl

Regulamin konkursu

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu, w serwisie autorzy365.pl: Wydawnictwo Psychoskok, jednocześnie organizator i współorganizator Autorzy365.pl: Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o. ul. Chopina 9 pok. 23, biurowiec Raj 62-510

§2
Zasady Konkursów

1.W Konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”). Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu ww. serwisu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletności użytkownika.
2. W konkursie biorą udział jedynie osoby pełnoletnie.

3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w jednym Konkursie tylko raz.

4. Uczestnik Konkursu powinien:

4.1. udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe

5. W Konkursie biorą udział tylko Uczestnicy, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi.

6. Spośród zgłoszeń Uczestników biorących udział w Konkursie, Komisja Konkursowa wybierze najlepsze rozwiązania w liczbie odpowiadającej liczbie nagród.

7. Zwycięzcy Konkursu (dalej „Zwycięzcy”) zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na wskazany wcześniej adres e-mail, w terminie określonym w Konkursie.

§3
Nagrody

1. Rodzaj oraz liczba Nagród w Konkursie.

Za pierwsze miejsce – książka Nigdziegęści – Solenopsis Andrzeja M. Baczewskiego

Za drugie miejsce – ebook Nigdziegęści – Solenopsis Andrzeja M. Baczewskiego

2. Nagrody, które są przesyłane na adres zwycięzcy zostaną przekazane po podaniu danych wraz z odpowiedzią na email konkursu tj. biuro@autorzy365.pl

3. Wydawnictwo Psychoskok, jednocześnie organizator i współorganizator Autorzy365.pl: Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o. ul. Chopina 9 pok. 23, biurowiec Raj 62-510 Konin, nie ponosi odpowiedzialności za nagrody fundowane przez współorganizatorów wskazanych we właściwym Konkursie.

4. Forma odbioru nagród wskazana jest każdorazowo na stronie Konkursu lub w mailu powiadamiającym o wygranej i sposobie odbioru nagrody.

5. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

§4
Postanowienia końcowe

1. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania odpowiedzi niespełniających wymogów uwzględnionych we właściwym Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym www.wydawnictwopsychoskok.pl oraz na www.autorzy365.pl

5. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu oraz zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.

Dół formularza

Kategorie: Wydarzenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.