Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych

Zespół ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych przyjął dokument „Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych na lata 2015 – 2017”

 

Działający pod przewodnictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych przyjął dokument „Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych na lata 2015 – 2017”.

Projekt dokumentu był dyskutowany na posiedzeniu Zespołu w dniu 10 września br. Uzgodniono wówczas, że ostateczny kształt Propozycji Działań zostanie przyjęty w trybie korespondencyjnym. MKIDN zapoznało się z uwagami do Propozycji Działań nadesłanymi po posiedzeniu, uwzględniając większość z nich. Nie zostały uwzględnione głosy niedotyczące bezpośrednio ochrony praw wyłącznych, a także propozycje zmierzające do usunięcia zapisów odnoszących się do sądów własności intelektualnej oraz postulatów poprawy działania organów ochrony prawnej w obszarze prawa autorskiego i praw pokrewnych.(zobacz TUTAJ)

 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.