Jeden z dziesięciu

Jeden z dziesięciu

znamy nominowanych do Nagrody im. Jana Długosza

30 tysięcy złotych dla autora oraz statuetka dłuta prof. Bronisława Chromego dla autora i wydawcy to główna nagroda w Konkursie im. Jana Długosza, który towarzyszy 18. edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Do jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień, a zarazem jedynego dla książki humanistycznej przyznawanych w naszym kraju, jury nominowało 10 autorów.

W tym roku mieliśmy spory problem ze wskazaniem grona finalistów, gdyż tematyka zgłoszonych książek była niezwykle różnorodna. Czytaliśmy publikacje z wielu dziedzin, m.in. z historii, socjologii, ale także np. z muzykologii. Nasze obrady są wyjątkowe, ponieważ wybór laureata nie następuje przez głosowanie, a przez dyskusję, w trakcie której dochodzimy do wspólnego werdyktu – mówił prof. Władysław Stróżewski, przewodniczący jury.

Jury w składzie: prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Piotr Sztompka, prof. Jerzy Wyrozumski, nominowało następujące publikacje (kolejność alfabetyczna) spośród 47 zgłoszeń:

1. Edward Balcerzan, Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika/Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2013.

2. Włodzimierz Bolecki, Modalność modernizmu. Studia – analizy – interpretacje, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2013.

3. Anna Dettloff, Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII wieku. Twórcy, nurty, tendencje, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013.

4. Agata Dziuban, Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika/Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2013.

5. Małgorzata Janicka-Słysz, Poetyka muzyczna Karola Szymanowskiego. Studia i interpretacja, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 2013.

6. Piotr Juszkiewicz, Cień modernizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2013.

7. Adam Leszczyński, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980, Wydawnictwo Krytyki Politycznej/Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013.

8. Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny/Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

9. Piotr Perkowski, Gdańsk miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013.

10. Danuta Ulicka, Słowa i ludzie – 10 szkiców z antropologii filologicznej, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN/Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2013.

Prestiżowy znak jakości

W tym roku Nagroda im. Jana Długosza zostanie wręczona po raz siedemnasty. Konkurs od lat towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie – największemu i najważniejszemu wydarzeniu branży wydawniczo-czytelniczej w Polsce. Celem Konkursu jest wybór dzieła o wybitnych wartościach poznawczo-naukowych z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki. Konkurs zgodnie z założeniem organizatorów – Targów w Krakowie – ma promować publikacje poważne i wartościowe, które wnoszą istotny wkład w rozwój polskiej nauki i kultury. Po raz pierwszy w kampanię promocyjną tych ważnych, aczkolwiek trudnych książek zaangażował się Empik.

Wybór Laureata nastąpi w pierwszym dniu Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie – 23 października 2014 r. w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Fundatorem Nagrody jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska. Konkurs dofinansowało Miasto Kraków. Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie W ubiegłym roku zwyciężył Jerzy Holzer, autor książki Europa zimnej wojny.

Jerzy Holzer tuż po ogłoszeniu werdyktu jury

    Jerzy Holzer, laureat Nagrody im. Jana Długosza w 2013 r       Nagrodę w 2013 r. wręczał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.