Prawo medyczne dla lekarzy psychiatrów

Przegląd

Prawo medyczne dla lekarzy psychiatrów
redakcja naukowa Anna Jacek, Emilia Sarnacka

cena: 48 zł

W publikacji przedstawiono regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu lekarza psychiatry. Książka została podzielona na trzy części. Pierwsza obejmuje aspekty dotyczące form organizacyjnych udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę oraz zasady wykonywania zawodu przez lekarza tej specjalizacji. Druga część dotyczy opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, jako świadczenia gwarantowanego w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz wybranych zagadnień ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ostatnia część publikacji to omówienie praw pacjenta z zaburzeniami psychicznymi.

W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na:

– formy organizacyjne udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę,
– prawa i obowiązki lekarza psychiatry,
– dokumentację medyczną,
– opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień,
– umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych i właściwą ich realizację,
– prawa pacjenta oraz eksperyment medyczny z udziałem pacjenta.

W książce uwzględniono stan prawny na dzień 1 czerwca 2014 r.

Książka do nabycia w księgarni internetowej wydawnictwa Difin www.ksiegarnia.difin.pl

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.