„Poczet historyków polskich” oraz „Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku” – zapraszamy do księgarń

„Poczet historyków polskich” oraz „Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku” – zapraszamy do księgarń

Przegląd

Pierwsza z nich to praca Rafała Stobieckiego Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku.

 

 

Książka jest zbiorem szkiców nawiązujących do formuły klasycznych na gruncie polskim studiów biograficzno-historiograficznych składających się z rozważań mających charakter biografii intelektualnych, rekonstruujących drogi wybranych bohaterów do historii oraz mniej lub bardziej syntetyzującej próby analizy ich dorobku. Ujęte w tytule słowo „wyzwania” w intencji autora stanowi swoistą klamrę spinającą losy wybranych historyków. XX wiek, nazywany niekiedy „stuleciem skrajności” stanowił i stanowi szczególne wyzwanie dla historyków. Zarówno dla tych, których życie było jego częścią, jak i tych, którzy obecnie z niewielkiej jeszcze perspektywy czasowej próbując zinterpretować jego miejsce  w historii świata. Książka wpisuje się w toczony od wielu lat spór o postawy inteligencji w XX wieku. W próbę odpowiedzi na pytanie jak jej przedstawiciele rozwiązywali fundamentalny dylemat rozciągający się między postawą „klerka” i „zaangażowanego intelektualisty”, jak postrzegali swoją rolę  jako uczonych?

Prof. dr hab. Rafał Stobiecki jest kierownikiem Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się naukowo dziejami myśli historycznej polskiej i powszechnej w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem polskiej historiografii po II wojnie światowej.


Drugą polecaną książką jest Poczet historyków polskich autorstwa Andrzeja Wierzbickiego.

 

 

Praca zawiera charakterystyki życia i twórczości naukowej dwudziestu wybitnych historyków polskich okresu podzaborowego, żyjących w czasie od końca XVIII wieku do pierwszych dziesięcioleci XX stulecia, obejmującym formacje światopoglądowe oświecenia, romantyzmu, pozytywizmu i neoromantyzmu. Biograficzny układ cyklu, od Adama Naruszewicza po Franciszka Bujaka, stanowi prezentację głównych nurtów w dziejach historiografii polskiej oraz związków zachodzących między myślą historyczną a polityczną. Kryteria chronologiczne splatają się tu z kryteriami formacji światopoglądowych, szkół historycznych, nurtów ideowo-politycznych itp., a zarazem wychodzą nierzadko poza sztywne ramy lat 1795-1918. Książka wprowadza Czytelnika w świat takich „teorii”, hipotez i koncepcji historycznych jak: koncepcje opóźnienia lub wyprzedzenia cywilizacyjnego, samorodnego bądź najeźdźczego powstania państwa polskiego (tzw. teoria podboju), anomalii rozwojowej Polski, przynależności Polski do kręgu cywilizacji europejskiej, polskiej misji dziejowej na Wschodzie itp. Poczet może być zatem traktowany nie tylko jako forma syntetycznego ujęcia ważnego fragmentu dziejów nauki polskiej, ale również jako rzecz o kształtowaniu kultury historycznej i politycznej polskiego społeczeństwa.

Prof. dr hab. Andrzej Stanisław Wierzbicki (ur. 1942) – polski historyk historiografii XIX i XX wieku.  Kierownik Pracowni Dziejów Myśli Społecznej i Politycznej Instytutu Historii PAN. Autor m.in.: Konstytucja 3 maja w historiografii polskiej [1993], Spory o polską duszę [1993], Historiografia polska doby romantyzmu [1999], Groźni i wielcy. Polska myśli historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii [2001]. Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku [2009].

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.