O stresie naszym codziennym… Nowości w „Impulsie”

O stresie naszym codziennym… Nowości w „Impulsie”

Przegląd

Koniec wakacyjnej beztroski obwieszczają beztrosko (!) tytuły najnowszych publikacji Oficyny Wydawniczej „Impuls”. Czym jest stres? Stałym elementem życia codziennego, od wczesnej młodości – a nawet dziecięctwa – do impulo takpóźnej starości. Ta „światowa epidemia współczesnych czasów”, jak określiło zjawisko ONZ, przypadła w szczególnym udziale nauczycielom jako grupie zawodowej żyjącej w ciągłym stanie podwyższonej gotowości. Stres w pracy nauczyciela płynie z rozmaitych źródeł: psychicznych, umysłowych, emocjonalnych, a nawet fizycznych – sami pedagodzy obserwują jego działanie i zgubne skutki, z którymi zmagają się na co dzień, bez wsparcia ze strony społeczeństwa (co więcej: opinia społeczna, a raczej rządzące nią stereotypy, to kolejny czynnik stresogenny). I chociaż stres zawodowy pedagogów stał się przedmiotem dociekań naukowych już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, to polska bibliografia przedmiotu pozostaje wyjątkowo szczupła. Lukę tę znakomicie uzupełnia publikacja Stanisława Korczyńskiego – Stres w pracy nauczyciela – oparta na przesłankach metodologicznych, wykorzystujących współczesne teorie stresu i badania własne.

Najnowsza publikacja pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad i Mirosława J. Szymańskiego stanowi bezpośrednią kontynuację tomu Codzienność szkoły.codziennosc szkoly minimalka Nauczyciel (Impuls 2014), poddającej filozoficznej analizie pojęcie codzienności i osadzającej w niej nauczyciela jako indywidualność „o rozszerzonym profilu zawodowym i jednocześnie otwartym podejściu do wykonywanych zadań”. Nie inaczej jest i teraz, jednak tym razem w realiach codzienności i wśród jej atrybutów (czas, przestrzeń, powszedniość etc.) osadzono ucznia, analizie poddając trzy aspekty jego szkolnej codzienności: dyskurs polityczno-oświatowy (m.in. kwestia reform szkolnictwa i obniżenia wieku szkolnego), kwestie edukacyjne (edukacja ekologiczna, wychowanie fizyczne jako element zdrowego trybu życia) i wreszcie – codzienność uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczeń niepełnosprawny, uczeń nieprzystosowany społecznie, uczeń ubogi).

Jak pisał amerykański pedagog John Holt, „dziecko potrzebuje prawa do unikania tych przeżyć, które niszczą jego rozwój”, jednak, często nieświadome swych praw i bezbronne wobec świata dorosłych, potrzebuje „świadomego jego praw i mechanizmów ich ochrony”, kompetentnego i celowo wykształconego nauczyciela-pedagoga. Tymczasem zagadnienie edukacji na rzecz praw dziecka w programie nauczania akademickiego zajmuje wciąż marginalne miejsce – publikacja Małgorzaty Kozak (Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej) jest więc próbą przywrócenia właściwej hierarchii, próbą połączenia fragmentarycznych rozważań naukowych z rzeczywistą dydaktyką, czyli autentycznymi szkolnymi przeżyciami. Dlatego też Autorka podchodzi do tematu wieloaspektowo: przytacza regulacje prawne, analizuje miejsce i rolę edukacji na rzecz dziecka w dydaktyce uniwersyteckiej, wreszcie – przedstawia autorski plan metodyczny nauczania edukacji do praw dziecka, całość wieńcząc propozycją nowego przedmiotu w programie studiów nauczycielskich i pedagogicznych: Konwencja o prawach dziecka – implikacje pedagogiczne.

Pojmowanie oporu jako swoistej dynamicznej perspektywy przełamującej ograniczenia jest działaniem zorientowanym na określony cel, w którym wartościowanie świata idzie w parze z realizacją własnych celów życiowych” – tak we Wstępie nakreśliła źródło powstania książki Opór wobec kultury jej redaktor, Ewa Bilińska-Suchanek. Jakkolwiek teoria oporu posiada już pokaźny dorobek naukowy, wciąż boryka się z oporem społecznym wobec niej samej. Publikacja podejmuje temat siły i słabości kategorii oporu, oporu pojmowanego jako składowa poetyki wolności, oporu w ujęciu socjologicznym, oporu zabijanego powszechnym konsumeryzmem, oporu społecznego wyrażanego deformacja/estetyzacją ciała, oporu jako nieodłącznego elementu gry pozostających u władzy, oporu wobec szkoły, konformistycznego oporu młodzieży wobec wpływów społecznych, a także – ciekawostka – kwestię oporu społecznego wobec najstarszego zawodu świata.

Zapraszamy do Oficyny Wydawniczej Impuls!

Edukacja-na-rzecz-praw               komplet_impuls minimalka

 

Zobacz naszą propozycję <<tutaj>>

 

 

 

Kategorie: Edukacja

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.