Wszechstronna analiza ewolucji polityki nazistów wobec Żydów – Geneza „ostatecznego rozwiązania”

Wszechstronna analiza ewolucji polityki nazistów wobec Żydów – Geneza „ostatecznego rozwiązania”
Wszechstronna analiza ewolucji polityki nazistów wobec Żydów-
Geneza „ostatecznego rozwiązania”. Poleca Wydawnictwo UJ.

 

Skrupulatnie dokumentując proces, który doprowadził do Holokaustu, Browning wykazuje, że Adolf Hitler przez cały czas odgrywał główną rolę w podejmowaniu najważniejszych decyzji, aprobując eskalację nazistowskich prześladowań Żydów w okresach euforii wywołanej przez sukcesy militarne.

Robi wielkie wrażenie… Nie jest to literatura rozrywkowa, lecz jedno z najgłębszych, choć nie bezpośrednich, rozważań nad przejawami ludzkiej niegodziwości w XX wieku. Czytajcie i płaczcie.
Charles T. Mathewes, Virginia QuarterlyReview

Posługując się w mistrzowski sposób źródłami archiwalnymi i literaturą pomocniczą Browning wprowadza swoich czytelników w proces stopniowej radykalizacji polityki nazistów, jaki miał miejsce w kluczowych miesiącach po wybuchu II wojny światowej… Książka ta z pewnością zostanie uznana za fundamentalną pracę na temat genezy Holokaustu.
PublisherdWeekly

Im chętniej przywódcy nazistów mówili o radykalnych rozwiązaniach, fundamentalnych rozwiązaniach, rozwiązaniach totalnych, wyplenieniu, całkowitej likwidacji i ostatecznym rozwiązaniu, tym bardziej stawało się oczywiste na czym będzie ono polegać. Browning prowadzi nas tam krok po kroku z niezawodnym intelektualnym mistrzostwem, omijając jeden fałszywy trop za drugim. Trudno sobie wyobrazić, by w możliwej do przewidzenia przyszłości jakakolwiek książka mogła przewyższyć pracę Browninga.
Times LiterarySupplement

Książka Browninga to lektura obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych problematyką Shoah.
Library Journal

Książka ta jest najbardziej wszechstronną pracą Browninga – staranna analiza materiałów źródłowych łączy się w niej z zarysowaniem szerokiego tła geograficznego oraz dialogiem historiozoficznym, prowadzonym zarówno w tekście, jak i w przypisach. Jest ze wszech miar godna lektury i studiów… W obliczu poważnych problemów z interpretacją, solidni naukowcy starannie analizują najistotniejsze dokumenty, rozważają alternatywy i wyjaśniają na jakiej podstawie doszli do takich, a nie innych wniosków. W swojej doskonałej książce Browning iMatthäus uczynili to i jeszcze więcej.
Richard Breitman, Central EuropeanHistory

Christopher R. Browning jest profesorem historii; wykłada na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill.

http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2301,strona,Geneza_ostatecznego_rozwiazania,katid,31.html

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.