Garść rozmaitości w majowym Impulsie

Garść rozmaitości w majowym Impulsie
Garść rozmaitości w majowym Impulsie

Jeszcze nie obeschła farba na ostatnich nowościach, a już prezentujemy kolejne, tym razem reprezentujące najodleglejsze zakamarki tematyczne, w myśl zasady: „dla każdego coś dobrego”.Moda na ruch i zdrowy styl życia trwa. Tydzień temu prezentowaliśmy naszym Czytelnikom wznowienie serii poradników dla nauczycieli kultury fizycznej Urszuli Kierczak, dziś kolej na Codzienność doświadczeń zdrowotnych, a tożsamość zawodowa nauczycieli kultury fizycznej Agnieszki Zalewskiej-Meler, propozycję w swej metodzie niezwykle nowatorską. „Taka ciekawostka [.] co tam nauczyciel wychowania fizycznego” – tak zatytułowała jeden z podrozdziałów Autorka monografii, oddając w tym krótkim stwierdzeniu powszechne przekonanie, towarzyszące instytucji nauczyciela, wuefisty w szczególności. Trudno tu zresztą mówić o uzasadnionej opinii – raczej o stereotypie, wyjątkowo głęboko zakorzenionym w świadomości społecznej ostatnich lat. Zalewska-Meler podjęła się więc zadania trudnego i niewdzięcznego: przywrócić właściwą rangę pedagogom, odzyskać zagubiony gdzieś szacunek, pokazać doniosłość roli „pana w dresie” jako kogoś, kto realizuje grecko-kartezjańską ideę zdrowia. Co więcej, w ujęciu Autorki, nauczyciel kultury fizycznej doskonale wpisuje się we współczesne trendy prozdrowotne, których efektem kult ciała i młodości. Książę uzupełniają materiały badawcze: wywiady, przeprowadzone wśród prawdziwych nauczycieli z prawdziwych szkół, oraz analiza płynących z nich wniosków, obejmujących wyjątkowo rozległe spectrum rozpoznań.

Ci młodsi (i ci nieco starsi też!) czytelnicy zachwyceni będą drugą z naszych dzisiejszych nowości: Cywilizacją informatyczną i Internetem Mateusza Muchackiego. Autor opracowania podjął się nie lada wyzwania: pod pretekstem rozważań nad współczesną nam cywilizacją informatyczną oraz Internetem, Autor pokusił się o próbę zdiagnozowania współczesnej kultury globalnej. Ba! W swych wnioskach nie cofnął się przed nakreśleniem prognozowanej przyszłości cywilizacji w ogóle, wskazując nie tylko jej mocne strony, ale i możliwe zagrożenia. Ten ambiwalentny obraz jest efektem złożoności zjawisk, jakie niesie ze sobą stopniowa dominacja technologii cyfrowej: z jednej strony stanowi olbrzymie udogodnienie w zwyczajnej codzienności, dając tym samym podstawę dla szybszego i bardziej efektywnego równoległego rozwoju nauki i kultury, z drugiej –nie jest tajemnicą, jaki ogrom zagrożeń niesie ze sobą chociażby anonimowość w Sieci… Muchacki idzie w swych rozważaniach dalej – pomija kwestię ochrony prywatności czy bezpieczeństwa w ogóle, jako oczywistą, akcentując w zamian, paradoksalnie, zagrożenia, wobec tej samej kultury, choćby pokusę spłycenia i kult Wikipedii. Muchacki nie daje odpowiedzi na wszystkie postawione przez siebie pytania, raczej pobudza do namysłu, a dobrze postawione pytanie zastąpi tomy niepotrzebnych odpowiedzi.

A na koniec prawdziwy HIT, propozycja w polskich warunkach zupełnie nowa, bardzo ważna w obecnym czasie i szerszemu gronu – raczej nieznana: asystent osoby niepełnosprawnej. Opisowi i analizie tego nowego rodzaju zajęcia (a może, tak naprawdę, zmieniła się tylko nazwa) poświęcili są najnowszą książkę Ilona Fajfer-Kruczek i Jerzy Rottermund: Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce. W przedłożonej Czytelnikom monografii podjęto zagadnienia dotyczące wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym w wielu aspektach funkcjonowania przez asystentów osób niepełnosprawnych (AON). Publikację podzielono na trzy części. W pierwszej, składającej się z trzech artykułów, omówiono kwestie związane z systemem kształcenia asystentów osób niepełnosprawnych. Część druga traktuje o miejscu i zakresie świadczeń oferowanych przez asystenta, a kolejna o wyzwaniach, oczekiwaniach społecznych i problemach stojących przed asystentami. Monografię zamykają informacje o dwóch polecanych książkach, tematycznie związanych z zagadnieniami poruszanymi w tomie XVII serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”.

Zapraszamy do serii 17 książek (z atrakcyjnym rabatem) http://impulsoficyna.pl/katalog/seria-17-ksiazek-problemy-edukacji-rehabilitacji-i-socjalizacji-osob-niepelnosprawnych,884.html
 

Kategorie: Edukacja

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.