"VAT w gminach 2014" Elżbiety Rogali już w sprzedaży

"VAT w gminach 2014" Elżbiety Rogali już w sprzedaży
„VAT w gminach 2014”
Elżbieta Rogala

 

Publikacja obejmuje swoim zakresem szczególną tematykę dotyczącą podatku VAT obowiązującego w 2014 roku w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w ich jednostkach organizacyjnych, tj. jednostkach i zakładach budżetowych.

Szczególny nacisk został położony na rewolucyjne wręcz zmiany dot. rozliczania i dokumentowania VAT przez gminy w 2014 roku. Czyli na nowe zasady i terminy fakturowania oraz na nowości w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego VAT (przekładającego się na nowy moment ujęcia w deklaracji VAT-7 podatku należnego od sprzedaży) oraz na moment odliczenia podatku naliczonego VAT (przekładającego się na nowy moment ujęcia w deklaracji VAT-7 podatku naliczonego od zakupów).

Nowowprowadzony obowiązek podatkowy w 2014 roku zostanie omówiony m.in. od: najmu, dzierżawy i usług podobnych; dostawy wody, odbioru ścieków oraz innych mediów i ich refakturowania; użytkowania wieczystego; gruntów, budowli, budynków i lokali; zaliczek; otrzymywanych dotacji; otrzymywanych odszkodowań; usług budowlanych i innych dostarczanych towarów i świadczonych usług.

Wskazany został nowy warunek prawa do odliczeń, tj. moment powstania obowiązku podatkowego u kontrahenta. A w ślad za tym nowy sposób liczenia trzech miesięcy dla prawa do odliczeń.

Omówione zostały zmiany w podstawie opodatkowania, czyli wprowadzenie nowej definicji i nowych zasad jej liczenia.

Autorka omawia jak zachować się w okresie przejściowym zgodnie z wprowadzonymi przepisami przejściowymi oraz komentuje nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT, tj.: o fakturach, o zwolnieniach od VAT, o obniżonej stawce VAT oraz ogólne wykonawcze do ustawy o VAT.

W publikacji czytelnik znajdzie odpowiedź na pytanie, co dalej z uchwałą NSA z 24 czerwca 2013 roku (I FPS 1/13), czyli o wstrzymaniu centralizacji VAT w samorządach.

Z aktualności zaś omówione zostały m.in.: odwrotne obciążenie (od złomu, makulatury, stali, miedzi itp.), czyli nowy wykaz tych towarów obowiązujący od 1 października 2013 roku, kasy rejestrujące w 2014 roku oraz przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT w okresie trzyletnim, tj. w latach 2014-2016.
 

Kategorie: Biznes i Ekonomia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.