"Zamieszkam w domu Pana" – nowość Jedności

"Zamieszkam w domu Pana" – nowość Jedności
Zamieszkam w domu Pana
Ks. Tomasz Rusiecki

Medytacje i modlitwy dla kapłanów i osób konsekrowanych.

„Jak niezastąpioną rolę pełni w Kościele kapłan (…), bo gdy kapłan chrzci, Chrystus chrzci, gdy kapłan głosi słowo Boże, to samo czyni Chrystus”. Tak ks. T. Rusiecki rozpoczyna swe rozważania napisane w 150 rocznicę Unii Apostolskiej Kleru i dedykowane bł. Janowi Pawłowi II, autorowi Adhortacji Pastores dabo vobis, którą papież poświęcił tożsamości i duchowości kapłanów.

W niniejszej książce, kolejnej w serii „Z Dobrym Pasterzem”, znajdziemy sześć tematycznych medytacji podporządkowanych myśli przewodniej, jaką jest Kościół jako dom dzieci Bożych, gdzie prezbiterzy i osoby konsekrowane pełnią odpowiedzialne zadania służące jego wzrostowi. Refleksję nad formacją tych sług Pana uzupełniają modlitwy o dar powołań.

Ks. Tomasz Rusiecki, kapłan diecezji kieleckiej, wykładowca teologii duchowości w WSD w Kielcach, wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, diecezjalny ojciec duchowny, dyrektor Unii Apostolskiej Kleru.

Odbiorcy:
– głównie duszpasterze i osoby konsekrowane, ale także wszyscy szukający miejsca we wspólnocie Kościoła.
Dlaczego warto przeczytać tę książkę:
– wychodzi naprzeciw duchowym potrzebom głosicieli Ewangelii oraz tych, którzy oddali całe życie Chrystusowi Oblubieńcowi i pragną być Jego świadkami 
– wprowadza do pogłębionych rozważań nad samoświadomością, kondycją i znaczeniem współczesnych uczniów Jezusa w dzisiejszym, pełnym rozmaitych zagrożeń świecie
– zawiera modlitwy o owocne powołania kapłańskie i zakonne 

Kategorie: Religia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.