Zagłada chorych psychicznie w czasie II wojny światowej

Zagłada chorych psychicznie w czasie II wojny światowej
Wydawnictwo ENETEIA poleca:

ZAGŁADA CHORYCH PSYCHICZNIE
Pamięć i historia
red. Tadeusz Nasierowski, Grażyna Herczyńska, Dariusz Maciej Myszka

Los osób z zaburzeniami psychicznymi podczas II wojny światowej jak dotąd nie znalazł adekwatnego odzwierciedlenia w pamięci społecznej w Polsce. Chorzy psychicznie stanowili pierwszą grupę ofiar, która doświadczyła wszystkich, zastosowanych później przez nazistów, metod eksterminacji, w tym zabijania za pomocą gazu. Ich zagłada była wydarzeniem samoistnym, miała swe źródło w ideologii nazistowskiej, która przejęła modne wówczas idee eugeniczne i idee darwinizmu społecznego. Chorzy byli mordowani ze względu na swoją chorobę: zaburzenia psychiczne, ich przynależność etniczna nie miała znaczenia. Intencje sprawców, brutalność, przemysłowy charakter mordów oraz uniwersalność wydarzeń łączy zagładę osób chorych psychicznie z Holocaustem.

W pierwszej części książki autorzy omówili aktualny stan wiedzy na temat zagłady chorych psychicznie. Wyznaczona przez nich perspektywa obejmuje również funkcjonowanie służby zdrowia w okresie wojny, oraz los polskiego i niemieckiego personelu medycznego. Historia łączy się z pamięcią. Kwestiom tym poświęcona została druga część książki, w której przedstawiono związki między pamięcią a historią z perspektywy niemieckiej i polskiej.

Literatura, film, teatr koncentrują się głównie na badaniu pamięci. Historia jest w nich nierzadko sprawą drugorzędną, czy wręcz nieobecną. W trzeciej części książki autorzy przedstawili obraz pamięci czasu wojny zapisany w języku kultury polskiej.

Ostatnią część książki stanowią prace autorów zajmujących się dziełami sztuki publicznej utrwalającymi w pamięci tragiczne wydarzenia w historii. Kanwą dla tych rozważań są plany postawienia w Warszawie centralnego pomnika upamiętniającego zagładę osób chorych psychicznie.

Skrócony spis treści:
Część pierwsza: Niezatarty obraz
Część druga: Zagłada osób chorych psychicznie i jej usytuowanie na mapie ludobójczych działań nazistów
Część trzecia: Los polskiego i niemieckiego personelu medycznego
Część czwarta: Pamięć a historia
Część piąta: Niezamknięty rozdział
Część szósta: Pamięć czasu wojny zapisana w języku kultury
Część siódma: Pomniki pamięci
Część ósma: Utrwalanie pamięci

Spis fotografii
Informacje o redaktorach, autorach i uczestnikach dyskusji
Indeks osobowy
Table of contents
Inhalt

Książka dostępna w dobrych księgarniach oraz na stronie internetowej www.eneteia.pl

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.