Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania i rozwiązania

Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania i rozwiązania
Amadeusz Krause, Sławomir Przybyliński (red.)
Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania i rozwiązania
Naukowe Forum Pedagogów. Zeszyt nr 8

Publikacja pt. Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania i rozwiązania to zbiór artykułów uwzględniających wielokontekstowość procesu resocjalizacji, jego niejednorodność, a zarazem kreślących ciekawe sposoby widzenia zasygnalizowanej problematyki. Autorzy podejmują próby zmagania się teoretycznego, ale też badawczego z bieżącymi trudnościami ulokowanymi na kanwie penitencjarnej, ale – co ważniejsze –  sygnalizują wiele rozwiązań w tym obszarze…więcej

Kategorie: Edukacja

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.