Niepełnosprawni i „pełnosprawni”

Niepełnosprawni i „pełnosprawni”
Niepełnosprawni i „pełnosprawni”
ks. Jan Śledzianowski

Książka ta jasno i z kompetencją ukazuje współczesny problem niepełnosprawności. Przedstawiając stronę prawną zagadnienia, uświadamia niepełnosprawnych, że są pełnosprawnymi obywatelami społeczeństwa. Częste odwołania do badań socjologicznych i do przykładów z życia niepełnosprawnych pokazują, że niepełnosprawność jest zjawiskiem masowym. Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony w 2002 roku w Polsce, wykazał, iż niepełnosprawni w naszym kraju stanowią 14,3% całego społeczeństwa, a dane z 2011 r. pozwalają sądzić, że ten wskaźnik wzrósł. Główną myśl publikacji można zamknąć w stwierdzeniu, że nikt nie powinien przechodzić obojętnie obok człowieka w jakiś sposób ograniczonego, gdyż obserwując codzienne życie i zachodzące wydarzenia należy pamiętać, że pełnosprawność jest krucha – często jak bańka mydlana.

Warto przeczytać tę książkę, ponieważ:
– zawiera zwięzłe przedstawienie rozwiązań funkcjonujących w prawie międzynarodowym i krajowym, dotyczących osób niepełnosprawnych
– porządkuje różne definicje niepełnosprawności używane dokumentach i pracach naukowych
– ukazuje zadania, jakie wobec niepełnosprawnych powinno realizować współczesne społeczeństwo, by umożliwić ich pełną integrację
– podejmuje również problematykę prenatalnej selekcji dzieci, związanej z „defektami” w rozwoju płodu
– przywołuje wiele współczesnych przykładów udanego, spełnionego życia osób niepełnosprawnych,
podejmujących normalne role w małżeństwie, rodzinie, społeczeństwie
– zamieszczono w niej bogatą bibliografię. 

Kategorie: Hobby i Poradniki

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.