Nagroda MNiSW dla podręcznika Wydawnictwa C.H. Beck

Nagroda MNiSW dla podręcznika Wydawnictwa C.H. Beck
Książka Wydawnictwa C.H. Beck „Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką” dr hab. Krzysztofa Malagi otrzymała 
Nagrodę II stopnia Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego.

 

Ekonomia bez matematyki jest niczym historia bez dat!
„Do podstawowych zalet podręcznika prof. Krzysztofa Malagi zaliczam: bardzo dobry dobór poruszanych w podręczniku zagadnień; logiczny i konsekwentny sposób prowadzonych wywodów zarówno od strony ekonomicznej, jak i od strony matematycznej; bardzo skrupulatne zapisy matematyczne oraz ilustrujące wybrane zagadnienia wykresy; przemyślane i adekwatne do poruszanych w poszczególnych rozdziałach podręcznika zagadnień pytania i zadania, którymi kończy się każdy z rozdziałów podręcznika. Sądzę, że podręcznik Pana Prof. Malagi może być bardzo cennym materiałem dydaktycznym o znaczeniu ogólnopolskim”.
Prof. dr hab. Tomasz Tokarski
Instytut Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.