Strategie psychodydaktyki twórczości w kształceniu językowym

Strategie psychodydaktyki twórczości w kształceniu językowym
Strategie psychodydaktyki twórczości w kształceniu językowym
(na przykładzie języka francuskiego)

        
Zaletą tej rozprawy jest bardzo dobre, syntetyczne i kompetentne osadzenie jej we współczesnych pedagogiach, które uzasadniają inne podejście do kształcenia językowego. Autorka bardzo dobrze łączy klasyków rodzimej glottodydaktyki z najnowszymi badaniami i teoriami francuskich pedagogów. Jest to niewątpliwie godna uwagi i szerokiego upowszechnienia w środowisku oświatowym (szkolnym i pozaszkolnym) oraz akademickim oferta kształcenia innowacyjnego i partycypacyjnego, konstruktywistycznego, które odchodzi od kształcenia adaptacyjnego, sprzyjając większej efektywności w realizacji zakładanych przez nauczycieli lub uczących się (studiujących) celów. […] Książka E. Jastrzębskiej spełni także rolę bardzo dobrze napisanego podręcznika, dzięki bogactwu treści, interesującej formie przekazu, w tym zilustrowaniu czy syntetycznym porównywaniu …więcej

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
(fragment recenzji wydawniczej)

Opis książki   Spis treści   Recenzja   Fragment   Poleć nas

Kategorie: Edukacja

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.