„Prawo własności przemysłowej” z tekstem ustawy i wykazem aktów wykonawczych

„Prawo własności przemysłowej” z tekstem ustawy  i wykazem aktów wykonawczych
 
„Prawo własności przemysłowej” z tekstem ustawy i wykazem aktów wykonawczych

Na rynku pojawiła się jedna z najnowszych publikacji LexisNexis, która omawia szczegółowo ustawę – Prawo własności przemysłowej według stanu prawnego na dzień 1 października 2010 roku. Praktyczny walor książki podnosi dołączony tekst ustawy oraz wykaz aktów wykonawczych do niej.

Autorzy wyjaśnili w niej wszystkie istotne kwestie dotyczące prawnej ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych, uwzględniając również unormowania międzynarodowe i unijne.
W porównaniu do poprzedniego wydania czwartego zasadniczo zmienione zostały rozdziały o wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych oraz nazwach geograficznych. Licznych uzupełnień, modyfikacji i aktualizacji dokonano także w innych częściach książki. Do publikacji został dołączony tekst ustawy oraz wykaz aktów wykonawczych do niej.
Opracowanie jest adresowane do szerokiego kręgu prawników praktyków i przedsiębiorców; może być przydatne także dla studentów wydziałów prawa.

Prof. dr hab. Ewa Nowińska – Kierownik Katedry Prawa Środków Masowego Komunikowania w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej (m.in. w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawie reklamy) oraz w prawie prasowym.

Dr hab. Urszula Promińska, prof. UŁ – Kierownik Zakładu Prawa Własności Przemysłowej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym oraz prawie własności przemysłowej.

Prof. dr hab. Michał du Vall – prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Katedry Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej (m.in. w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) oraz  prawie antymonopolowym.

Więcej informacji na temat książki znajduje się na stronie internetowej:
http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/prawo/26713,prawo-wlasnosci-przemyslowej.html

Więcej informacji o produktach i firmie znajduje się na stronie internetowej: www.lexisnexis.pl

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.