"Nie należy nadawać nowego numeru ISBN w przypadku zmiany ceny danej publikacji"

"Nie należy nadawać nowego numeru ISBN w przypadku zmiany ceny danej publikacji"
 
Komunikat Biblioteki Narodowej w sprawie ISBN na dodrukach

Zasady i tryb właściwego oznaczenia numerem ISBN wydawnictw zwartych oraz pewnych typów powiązanych z nimi i rozpowszechnianych produktów są określone w normie PN-ISO 2108:2006 z grudnia 2006 roku „Międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN)”.

Nie można nakładać obowiązku wymiany ISBN na dodruk książek, ponieważ jest to sprzeczne z punktem 5.6 normy PN-ISO 2108:2006, który brzmi: „Odrębny ISBN należy nadać publikacji, której jakakolwiek część lub części znacząco zmieniły się. Odrębny ISBN należy nadać, jeśli zmienił się tytuł publikacji. Jeśli wydanie, forma produktu lub wydawca danej publikacji pozostają niezmienione nie należy nadawać jej nowego numeru ISBN. Nie należy nadawać nowego numeru ISBN w przypadku zmiany ceny danej publikacji lub drobnych zmian, takich jak korekty błędów drukarskich.”

Zasady i tryb dotyczące właściwego sposobu opracowania statystyki wydawnictw, w tym kluczowe definicje „dodruku” oraz „wznowienia”, są określone w normie ISO 9707:2008 „Statystyka produkcji i dystrybucji książek, gazet, czasopism i publikacji elektronicznych” (Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications).

Wznowienie (ang. re-edition, fr. réédition): publikacja różniąca się od wydań poprzednich zmianami wprowadzonymi w treści (wydanie przejrzane) lub w kompozycji (nowe wydanie) i wymagająca nowego numeru ISBN (ISO 9707:2008 punkt 2.34).

Dodruk (ang. reprint, fr. réimpréssion): nowy nakład bez żadnych zmian w formie fizycznej, w treści ani w kompozycji (poza poprawieniem błędów drukarskich), który nie wymaga nowego numeru ISBN. (ISO 9707:2008 punkt 2.35).

Z definicji przytoczonych powyżej wynika, że zależnie od okoliczności danego przypadku mamy do czynienia albo z dodrukiem, albo ze wznowieniem. Nie można zatem zgodzić się na sformułowanie „Dodruki traktowane są jak wznowienie” zawarte w komunikacie Polskiej Izby Książki z 17 stycznia 2011 roku (Komunikat ze spotkania wydawców z dystrybutorami, 14.01.2011 oraz opinia Kancelarii Prawnej w sprawie VAT).

Kategorie: Inne

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.