Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie VAT
 
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie VAT
Komunikat Biura PIK

Wczoraj na stronie internetowej Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt rozporządzenia dotyczący okresu przejściowego. W porównaniu z poprzednim projektem różni się on dodaniem punktu w rozdziale 11, iż okresem przejściowym zostają objęte także książki w magazynach wydawców, ujęte w spisie z natury z dnia 31.XII.2010 roku.
Punkt o dystrybucji nie uległ zmianie. W praktyce oznacza to, iż okres przejściowy do końca kwietnia 2011 roku obejmuje wszystkie książki obecne na rynku w dniu 1.I.2011 roku – zarówno te znajdujące się w dystrybucji (hurtownie i księgarnie oraz inne punkty sprzedaży detalicznej), a także książki w magazynach wydawców spisane z natury na koniec roku. Oznacza to zarazem, iż dodruki starych tytułów, dokonane po 1.I.2011, wchodzą na rynek już z 5% stawką VAT. Zalecam Państwu bardzo dokładne prowadzenie wszelkiej dokumentacji magazynowej na koniec roku i do końca okresu przejściowego, ponieważ wszystkie takie dokumenty mogą stać się przedmiotem wzmożonej kontroli Urzędów Skarbowych. Poniżej znajdziecie Państwo fragment rozporządzenia dotyczący naszej branży, jego całość znajduje się na stronie www MF, a także na stronie www PIKu.

Może warto podkreślić, iż ustanowienie okresu przejściowego w poniższym sformułowaniu jest bardzo dużym sukcesem środowiska książki, a przede wszystkim temu, iż całe to środowisko działało jednomyślnie. Szczególne podziękowania należą się zwłaszcza Rafałowi Skąpskiemu, który doprowadził do powstania niezwykłego forum wymiany poglądów u ministra
Michała Boniego (któremu zawdzięczamy najwięcej w tej kwestii), a także dyrektorowi Instytutu Książki, Grzegorzowi Gaudenowi, który stojąc formalnie po stronie rządowej, zdecydowanie i z determinacją bronił racji środowiska książki, a tym samym czytelników i bibliotek.

Życzę Państwu, by w Nowym Roku udawało się nam również tak dobrze współpracować i wspólnie rozwiązywać nasze problemy.

Piotr Marciszuk, prezes PIK

Rozdział 11

Czasowe obniżenie stawek podatku do wysokości 7 % i 0 % oraz
warunki stosowania obniżonych stawek

§ 36. Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 2a ustawy obniża się do
wysokości 0 %

w okresie do dnia:

1) 30 kwietnia 2011 r. dla:

a) dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych
(PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,

b) importu drukowanych książek i broszur (ex CN 4901), oznaczonych
stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,

2) 28 lutego 2011 r. dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu czasopism specjalistycznych.

*§ 37. *Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 2 ustawy obniża się do
wysokości 7 %

w okresie do dnia 31 stycznia 2011 r. dla dostawy,wewnątrzwspólnotowego
nabycia oraz importu:

1) gazet oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów
symbolami ISSN,

wytwarzanych metodami poligraficznymi, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.13.10.0 (CN ex 4902 10 00), z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe,

2) czasopism i pozostałych periodyków oznaczonych stosowanymi na podstawie

odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi,

zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.14.1 (CN ex 4902 90), z
wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest
przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy
lub teksty reklamowe.

§ 38. Przepisy § 36 i 37 stosuje się pod warunkiem posiadania
dokumentacji potwierdzającej:

1) że towary, o których mowa w § 36 pkt 1, zostały:

a) przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r., lub

b) przez dokonującego ich dostawy ujęte w spisie z natury sporządzonym
na dzień 31 grudnia 2010 r.;

2) rozpoczęcie dystrybucji nakładu numeru przed dniem 1 stycznia 2011r.
w przypadkach, o których mowa w § 36 pkt 2 i § 37

Całość Rozporządzenia Ministra wraz Uzasadnieniem dostępna jest na stronie ministerstwa pod adresem:
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=636&id=232807

Pełny tekst zostanie także opublikowany na stronie www.pik.org.pl w zakładce: SFREFA DLA CZŁONKÓW/Vat po 2010 roku 

Kategorie: Prawo gospodarcze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.