Nowość wydawnictwa ENETEIA – "Badania narracyjne w psychologii"ene

Nowość wydawnictwa ENETEIA – "Badania narracyjne w psychologii"ene
Wydawnictwo ENETEIA poleca książkę
red. Maria Straś-Romanowska, Bogna Bartosz, Magdalena Żurko
Badania narracyjne w psychologii

Opowieść jako nowy przedmiot badań psychologii to wyzwanie poznawcze i metodologiczne. Bogactwo i niezwykłość danych zawartych w narracjach wyraża naturę człowieka jako istoty twórczej i myślącej „narracyjnie”. Ludzkie życie jest opowieścią, księgą. Uznając narrację jako przedmiot badań psychologicznych, autorzy książki podjęli takie kwestie, jak analiza i interpretacja tekstu, osobowość i tożsamość w badaniach narracyjnych, procesy psychiczne obecne w narracjach i in. Zwracają uwagę na takie zagadnienia jak narracyjność wypowiedzi, kompetencja narracyjna, nastawienie narracyjne, myślenie narracyjne.
Książka stanowi znaczący wyraz rozwoju psychologii narracyjnej w Polsce i tworzy podwaliny paradygmatu narracyjnego. Adresowana do psychologów poszukujących nowych obszarów i narzędzi badawczych, przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, jak też zwykłych czytelników oraz studentów zainteresowanych podejściem narracyjnym. Tematyka książki jest podejmowana także w tomie Psychologia małych i wielkich narracji.

Ze Słowa wstępnego:

Współczesne czasy definiuje się często jako czasy narracji, człowieka zaś jako istotę narracyjną. Pojęcie narracji zyskało ogromną popularność zarówno w naukach społecznych, jak i w publicystyce oraz w języku potocznym. Miano narracji zyskał niemal każdy akt i rezultat intencjonalnych − zwłaszcza twórczych − zachowań człowieka. Obok narracji literackiej mamy więc narrację historyczną, filozoficzną, religijną, ideologiczną, naukową, a także narrację artystyczną, muzyczną, psychologiczną, osobistą. Jako skutek żywego zainteresowania badaczy problematyką narracyjną wyodrębnił się interdyscyplinarny nurt metodologiczny, wynoszony do rangi niezależnego modelu, nazywanego niekiedy paradygmatem narracyjnym.
Mamy nadzieję, że książka ta stanie się cennym uzupełnieniem doniesień badawczych z kręgu szeroko pojętej humanistyki. Osobom zainteresowanym problematyką narracji proponujemy także lekturę zbioru tekstów Psychologia małych i wielkich narracji.

Książka dostępna w dobrych księgarniach i na stronie internetowej www.eneteia.pl.

 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.