Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego – zakończył się kolejny rok akademicki
4 lipca, kolokwium u Jacka Włodarczyka z przedmiotu „Marketing  wydawniczy”, zakończyły się zajęcia na Podyplomowych Studiach Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2009/10.
 
Słuchacze, którzy uzyskali pozytywne oceny z dwu obowiązkowych  sprawdzianów (oprócz „Marketingu” także „Zarządzanie wydawnictwem” u Pawła Esse), obecnie przygotowują się do egzaminu dyplomowego, który odbędzie się w końcu września. Po złożeniu tego egzaminu otrzymają „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego” podpisane przez rektora UW i dziekana wydziału prowadzącego PSPWiK.
 
 
W roku akademickim 2009/10 wykładowcami PSPWiK byli m.in.:
 
Paweł Esse (CH Beck) – zarządzanie wydawnictwem
Jacek Włodarczyk (BMR) – marketing wydawniczy 
mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Adwokacka Juris) – prawo autorskie
dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet Łódzki) – public relations na rynku książki
Barbara Miecznicka („Świat Książki”, PEN Club) – zarządzanie redakcją
red. Andrzej Palacz (miesięcznik „Wydawca”, www.wydawca.com.pl) – poligrafia i edytorstwo
Beata Stasińska (W.A.B.) – budowanie listy wydawniczej, sprzedaż i kupno praw, targi książki na świecie
dr Grzegorz Boguta (Doradztwo Wydawnicze GAB) – panorama polskiego rynku książki, nowe technologie wydawnicze
Bogdan Klukowski (Europress, b. dyrektor Departamentu Książki Ministerstwa Kultury, b. red. „Nowych Książek”) – książka na świecie
Waldemar Janaszkiewicz (przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Książka Polska) – problemy księgarstwa polskiego
dr Piotr Marciszuk (prezes Polskiej Izby Książki, Stentor) – problemy książki polskiej z perspektywy PIK, problemy wydawców edukacyjnych
Andrzej Chrzanowski  – wydawnictwa profesjonalne
Krzysztof Gutowski – relacje wydawca – księgarz
red. Piotr Dobrołęcki (szef „Magazynu Literackiego”) – targi książki w Polsce
red. Maciej Foks (Internetowy Dwutygodnik Wydawniczy) – książka w Internecie, e- i audio książki
prof. Jadwiga Kołodziejska (Uniwersytet Warszawski) – biblioteki publiczne na rynku książki
dr Katarzyna Wolff (IKiCz BN) – czytelnictwo i zakupy książek
Małgorzata Dziedzic (wyd. Dr Raabe) – publikacje wymiennokartkowe
Elżbieta Kalinowska (Instytut Książki) – Instytut Książki wobec wydawców
dr Andrzej Nowakowski (Uniwersytet Jagielloński, wyd. Universitas) – dylematy i perspektywy wydawcy
dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski) – rynek książki dla dzieci
dr Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski) – transformacja polskiego rynku książki.
 
 
Grupa słuchaczy PSPWiK UW liczyła w tym roku akademickim ok. 30 osób, mieszkających w różnych, czasem odległych od Warszawy miastach, choć jak zwykle przeważali warszawiacy. Słuchacze są pracownikami różnych firm wydawniczych i księgarskich, niektórzy zaś osobami dopiero poszukującymi swego miejsca na rynku książki.
 
Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW działają od 1998 r. Ich kierownikiem jest dr Marek Tobera, sekretarzem naukowym dr Agnieszka Chamera. Nauka trwa dwa semestry, zajęcia odbywają się co trzeci – czwarty weekend, 5 – 6 razy w semestrze.
 
Nabór na kolejny rok akademicki potrwa do wyczerpania limitu miejsc. Inauguracja zajęć w listopadzie 2010 r.
 
Czesne za cały rok akademicki wynosi 3 500 zł.
 
Informacje:
Agnieszka Chamera: achamera@uw.edu.pl
Marek Tobera: marektob@wp.pl
 
Kategorie: Szkolenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.