Zmiany w IKP

Zmiany w IKP
 
W dniu 7 czerwca 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady IKP. Posiedzeniu przewodniczył Prezes IKP Henryk Tokarz. Omówiono m. in. kwestię zmiany lokalu Biura IKP, odwołano Kierownika IKP Sylwię Graczyk, na jej miejsce z dniem 15 czerwca 2010 r. powołano Agatę Sehn. Postanowiono zawiesić postępowanie ugodowe z dłużnikami Izby prowadzone, w imieniu IKP, przez firmę Alians. Postanowiono, iż członkowie Rady w roku 2010 nie będą otrzymywać zwrotu kosztów poniesionych w związku z działalnością na rzecz Izby. Kolejne posiedzenie Rady IKP odbędzie się w lipcu 2010 r. 
Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.