Duchowe biografie świętych

Duchowe biografie świętych
Duchowe biografie świętych w serii Wydawnictwa Święty Wojciech

Wydawnictwo Święty Wojciech poleca serię krótkich biografii świętych, w której ukazały się dotychczas książki:
1.    Teresa od Dzieciątka Jezus. Mała droga karmelitanki z Lisieux
2.    Bernadetta Soubirous. Duchowa droga wizjonerki z Lourdes
3.    Jan Maria Vianney. Ciche życie proboszcza z Ars

Teresa od Dzieciątka Jezus
Mała droga karmelitanki z Lisieux
Marc Joulin

Teresa Martin, która została karmelitanką w wieku piętnastu lat, a zmarła, mając zaledwie dwadzieścia cztery, poruszyła serca milionów ludzi. Jej dzieła obiegły cały świat. Na czym polega jej tajemnica? Jak powiedział Jan Paweł II, na heroicznej pokorze i ufności, na odwadze zawierzenia dobremu Bogu, na wykonywaniu najmniejszych obowiązków w prostocie, z miłości ku Bogu… Święta Teresa z Lisieux przede wszystkim wierzyła i była świadkiem nieskończonej mocy miłości miłosiernej. Jej życie to zwyczajna „mała droga”, dostępna dla wszystkich, choć pełna żarliwej miłości do Chrystusa, spalającej bardziej niż jakiekolwiek inne ludzkie uczucie. Ta biografi a odkrywa sens tej drogi, bliskiej wielu współczesnym: wierzącym i wątpiącym, poszukującym Boga i oparcia w wierze.

MARC JOULIN, dominikanin, dzieli swoje życie pomiędzy głoszenie słowa Bożego i pisanie. Nakładem Wydawnictwa Święty Wojciech ukazała się jego książka Jan Maria Vianney. Ciche życie proboszcza z Ars.

Bernadetta Soubirous. Duchowa droga wizjonerki z Lourdes
Jean-Claude Sagne

Zwięzła biografia Bernadetty Soubirous, świętej z Lourdes, napisana przez dominikanina. Autor akcentuje ważne wątki duchowe: czystość, ubóstwo, skupienie na modlitwie różańcowej i głębi życia eucharystycznego.
Od wczesnego dzieciństwa Bernadetta była prowadzona drogą czystości serca i prostoty, dzięki którym mogła stać się posłańcem i świadkiem Królowej Niebios. Mówiła bardzo niewiele, jeszcze mniej pisała, jednak na co dzień żyła tajemnicami Różańca. Ta niewielka książka pomoże nam odkryć tajemnicę miłości Bernadetty, a co za tym idzie – tajemnicę Maryi, Matki Miłosierdzia.

Jan Maria Vianney. Ciche życie proboszcza z Ars
Marc Joulin

Około 1830 roku, w wiosce Ars, leżącej w odległości mniej więcej 40 kilometrów od Lyonu i liczącej w przybliżeniu 230 mieszkańców, powstaje centrum pielgrzymkowe, przyciągające każdego dnia rzesze pątników. W 1834 roku było ich 30 tysięcy.
Skąd ten tłum? Wszak Ars nie jest miejscem objawień Najświętszej Panienki, jakich świadkiem staną się La Salette (w 1846 roku) lub Lourdes (w 1858)… Nic z tych rzeczy. Jest tam po prostu pewien ksiądz, a napływający pielgrzymi mają tylko jeden cel: spotkać go i – nade wszystko – móc się przed nim wyspowiadać. Aby to osiągnąć, godzą się na długie godziny oczekiwania. Bywa, że czasem wyczekują nawet całą noc.
Kapłanem, o którym mowa, jest żyjący w skrajnej ascezie Jan Maria Baptysta Vianney, który zbuduje w swojej parafii przykładną i żarliwą wspólnotę religijną.
W ciągu kilku lat Proboszcz z Ars stanie się najsłynniejszym kapłanem Francji, wzorem dla kapłanów na całym świecie.
Za swoje zasługi w 1925 roku, na mocy decyzji Piusa XI, zostanie wyniesiony na ołtarze.
 
Marc Joulin, dominikanin, dzieli swoje życie pomiędzy głoszenie słowa Bożego i pisanie. W niniejszej książce podkreśla ludzki wymiar, prostotę i serdeczność Jana Marii Vianneya.

Więcej informacji o nowościach wydawnictwa na: www.swietywojciech.pl.
Kontakt z działem sprzedaży: tel. 61 856 22 83

 

Kategorie: Religia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.