Zgłoszenia do nagrody Feniks

Zgłoszenia do nagrody Feniks
 
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich zaprasza do zgłaszania tytułów publikacji w konkursie na Nagrodę FENIKS.
Nagroda jest przyznawana corocznie i otrzymuje ją wydawnictwo, które opublikowało książkę uznaną za najlepszą w danej kategorii. Wyjątkiem jest nagroda główna, która może być przyznana osobie. Publikacje mogą zostać zgłoszone w następujących kategoriach: literacka, nauki kościelne, edytorstwo, książka dla dzieci, książka dla młodzieży, książka autora zagranicznego, publicystyka religijna, multimedia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 24 lutego 2010 r. Zgłoszenia które zostaną nadesłane po powyższym terminie nie będą uwzględniane. Decyduje data stempla pocztowego.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: STOWARZYSZENIE WYDAWCÓW KATOLICKICH, UL. KAWĘCZYŃSKA 53, 03-775 WARSZAWA, lub pocztą elektroniczną na adres: swk@swk.pl.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie http://swk.pl/feniks/.

Ogłoszenie wyników w poszczególnych kategoriach będzie miało miejsce podczas Targów Wydawców Katolickich. Laureat nagrody głównej zostanie ogłoszony w czasie ceremonii wręczania nagród.

Kategorie: Inne

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.