Nowości książkowe

Nowości książkowe
logo   Krakowskie środowisko historyczne 1815–1860
Wnęk Jan

Książka traktuje o okresie w dziejach Krakowa stosunkowo mało rozpoznanym pod względem naukowym, stanowiącym lukę w dotychczasowych badaniach nad krakowską historiografią. Ukazuje mianowicie twórczość  historyków działających w pierwszej połowie XIX wieku w Krakowie. Podejście tego tematu było rzeczą konieczną, gdyż istniała potrzeba zweryfikowania dawnych ustaleń i wyświetlenia nowych faktów.

 
Monografia powstała w wyniku gruntowych studiów nad omawianym przedmiotem – w trakcie jej pisania wykorzystano bogatą bazę tekstów źródłowych, niejednokrotnie archiwalnych. Do tej pory nikt w takim szerokim zakresie nie ukazał aktywności naukowej krakowskich badaczy przeszłości w latach 1815-1860.

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.