Nowa seria Oficyny Wydawniczej Impuls

Nowa seria Oficyny Wydawniczej Impuls
Krakowska Oficyna Wydawnicza IMPULS prezentuje znakomitą serię pięciu
książek związanych z tematyką problemów edukacji, rehabilitacji oraz
socjalizacji osób niepełnosprawnych.

    


Jerzy Rottermund (red. nauk.)

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.
TOM 1 serii
Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi

Edukacja, rehabilitacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych są przedmiotem licznych dyskursów na gruncie medycyny, psychologii, socjologii, prawa, antropologii, pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Rezultatem tego jest wzmocnienie troski o osoby będące w gorszej sytuacji rozwojowej, czy społecznej. Trudno jednak obecny stan uznać za zadowalający. Nadal w wielu obszarach działalności jest zbyt wiele zaniedbań… Czytaj więcej

Jerzy Rottermund (red. nauk.)
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.            TOM 2 serii
Wielowymiarowość procesu rehabilitacji

Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować zmiany w podejściu do procesu terapii, edukacji, socjalizacji i rehabilitacji… Czytaj więcej


Zenon Gajdzica (red.nauk.)
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.            TOM 3 serii
Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne

W treści kolejnego, trzeciego już tomu z serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” zostały wydzielone trzy zasadnicze części. Ich spoiwem jest problematyka edukacji i prawnych kontekstów społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
W pierwszej części zaprezentowano tematykę kształcenia uczniów niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich. Druga część zawiera próbę wielozakresowego spojrzenia na rodzimy system kształcenia specjalnego. Meritum ostatniej części książki stanowią zagadnienia prawne i etyczne. Są one rozpatrywane w trzech głównych nurtach: prawa dziecka do akceptacji i szacunku, wsparcia społecznego oraz realizacji zasad sprawiedliwości społecznej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych…
Czytaj więcej


Anna Klinik (red. nauk.)

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.          TOM 4 serii
W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych

Zenon Gajdzica, Jerzy Rottermund, Anna Klinik
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.           TOM 5 serii
Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły

Problematyka zawarta w tomie V Problemów edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób
niepełnosprawnych oscyluje wokół zagadnień nauczania i wychowania dzieci z ograniczonymi
możliwościami… Czytaj więcej

Serdecznie zachęcamy do lektury!

 

Kategorie: Hobby i Poradniki

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.