„Atlas minerałów i skał” – kompedium wiedzy o pięknie ukrytym w ziemi

„Atlas minerałów i skał” – kompedium wiedzy o pięknie ukrytym w ziemi
„Atlas minerałów i skał” Wydawnictwa Pascal wzbogaca dotychczasową serię, w której znalazły się już takie tytuły, jak: Atlas Grzybów, Roślin, Zwierząt oraz Nieba. Warto zabrać go ze sobą na poszukiwania rzadkich okazów. Do księgarń trafi pod koniec listopada.
 
 
 
Atlas zawiera opisy 150 pospolitych i rzadkich minerałów oraz 36 skał występujących w Polsce. Zamieszczono w nim ponad 300 barwnych fotografii wykonanych przez autora – Eligiusza Szełęga. Większość okazów minerałów i skał pochodzi z jego prywatnej kolekcji, inne – z kolekcji Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, a także prywatnych kolekcji I. i E. Gałuskinów z Katowic oraz M. Dobczyńskiego z Leszczyn.

Układ atlasu został skonstruowany tak, by czytelnik mógł z jego pomocą w łatwy sposób dokonać identyfikacji nieznanego minerału.

Pierwsza część składa się ze wstępu dotyczącego cech fizycznych minerałów pomocnych przy ich identyfikacji oraz z części atlasowej zawierającej szczegółowe opisy oraz fotografie.

Druga część poświęcona jest skałom. Zawarto w niej wstęp z ogólnymi wiadomościami o klasyfikacjach skał oraz cechach pomocnych przy ich identyfikacji. Opisy uporządkowano według podziału na skały magmowe, metamorficzne i osadowe, a w obrębie tych grup zastosowano odpowiednie systematyki. Opisy zarówno minerałów, jak i skał uzupełniają ciekawostki na ich temat.

Trzecią część atlasu stanowi klucz do identyfikacji minerałów w oparciu o barwy oraz twardość, a pomocniczo rysę, połysk, łupliwość, przełam oraz kształt (morfologię) kryształów lub ich skupień.

Atlas minerałów i skał ma na celu zapoznanie czytelnika z bogactwem polskich minerałów, które często traktowane są jako gorsze od pochodzących z innych stron świata. Stanowi on również próbę zainteresowania młodzieży tym niezwykle ciekawym hobby, jakim jest kolekcjonowanie minerałów.

Książka zainteresuje osoby rozpoczynające przygodę z minerałami, sympatyków mineralogii, jak również wytrawnych kolekcjonerów, którzy z pewnością znajdą w nim dla siebie coś ciekawego. Może być również przydatny dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz studentów jako pozycja uzupełniająca, do zajęć z mineralogii szczegółowej, genetycznej oraz topomineralogii (nauki o występowaniu minerałów w Polsce).

O autorze:

Eligiusz Szełęg jest adiunktem w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Jego zainteresowania naukowe obejmują mineralogię minerałów rudnych, minerałów zawierających niob, tantal, uran, tor oraz pierwiastki ziem rzadkich, zastosowanie mikroskopii skaningowej w badaniach mineralogicznych i topomineralogię. Od 1994 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Prywatnie kolekcjonuje minerały Polski, interesuje się botaniką (rośliny dziko rosnące, szczególnie rośliny skalne), fotografią przyrodniczą.

 

Kategorie: Sport i Turystyka

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.