“Terapia poznawcza uzależnień” – nowość w Wydawnictwie UJ

“Terapia poznawcza uzależnień” – nowość w Wydawnictwie UJ
 
logo   Terapia poznawcza uzależnień
Aaron T. Beck, Fred D. Wright, Cory F. Newman, Bruce S. Liese

 

Podręcznik proponuje dobrze udokumentowany i opłacalny psychospołeczny model leczenia zaburzeń związanych z uzależnieniami. Ta książka w wyczerpujący i przystępny sposób wyjaśnia model poznawczy uzależnienia, specyfikę studium przypadku, kierowanie relacją terapeutyczną i strukturę sesji terapeutycznych. Przedstawia sposoby zaznajamiania pacjentów z modelem i procedurami terapii oraz uczenia ich radzenia sobie z głodem narkotyków i alkoholu. Opisuje specyficzne strategie oraz techniki poznawcze i behawioralne, a także metody pracy z pacjentami, u których współwystępują także inne problemy, na przykład depresja, lęk, niska tolerancja frustracji, złość i zaburzenia osobowości. Autorzy podejmują również tak ważne zagadnienia, jak radzenie sobie z kryzysem i profilaktyka nawrotów.

Warto korzystać z tego opracowania i polecać je innym jako bogaty w treści przewodnik po praktyce klinicznej (…). Wzbogacona informacjami na temat rezultatów terapii, ta mądra i niosąca nadzieję książka w ogromnym stopniu przyczyni się do włączenia terapii poznawczej do programów leczenia uzależnień.

Contemporary Psychology

Ważnym aspektem modelu poznawczego jest możliwość łączenia występujących w nim technik z innymi modelami terapii uzależnień, takimi jak AA czy budowanie wsparcia rodzinnego lub sieci wsparcia społecznego.

American Journal of Psychiatry

W książce znajdziemy sposoby proponowanego przez Aarona Becka zastosowania terapii poznawczej w leczeniu uzależnień, poszerzony o klarowne i szeroko opisane połączenie teorii z praktyką.

General Hospital Psychiatry

O wartości ujęcia wykorzystywanego przez autorów książki świadczy przejrzystość i zwięzłość stylu oraz operacjonalizacja używanych konstruktów (…). Książka jest idealnym wzorcem dla specjalistów z tej dziedziny wiedzy.

Journal of Cognitive Psychotherapy

SERIA PSYCHIATRIA – podręczniki autorstwa światowej klasy specjalistów przeznaczone dla psychiatrów i psychoterapeutów opisujące techniki terapii oraz monografie na temat konkretnych zaburzeń psychicznych i poszczególnych szkół terapeutycznych. Zaletą publikowanych w serii tytułów jest przede wszystkim ich bardzo wysoki poziom merytoryczny. Wszystkie publikacje powstają we współpracy ze specjalistami z ośrodków naukowych w całej Polsce.

Zapraszamy na www.wuj.pl
 
 

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.