Wiedza i Praktyka inwestuje w ludzi

Wiedza i Praktyka inwestuje w ludzi
 Wiedza i Praktyka inwestuje w ludzi
 
 
Zakończyła się V edycja programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Laur „Inwestora” uzyskało piętnaście firm z całej Polski, w tym przedstawiciel mediów – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.
 
Organizatorem programu Inwestor w Kapitał Ludzki jest Instytut Zarządzania. Od 5 lat promuje w ten sposób inicjatywy służące rozwojowi kapitału ludzkiego firm i organizacji, nagradzając je za profesjonalną politykę personalną. W tegorocznej edycji programu udział wzięło 138 firm i instytucji. Tytuł i godło Inwestor w Kapitał Ludzki otrzymało tylko 15 z nich.
 
Każdy podmiot przystępujący do programu oceniany jest pod kątem rozwoju kadr, odpowiedzialnej i przejrzystej polityki personalnej oraz sukcesów w budowaniu klimatu i kultury organizacyjnej. Obszary te są analizowane i porównywane przez niezależną firmę badawczą TNS OBOP. Firmom, które uzyskały najwyższe oceny, przyznawane są tytuł i godło Inwestora w Kapitał Ludzki. O tym, kto, otrzyma laur programu, decyduje niezależna kapituła złożona z przedstawicieli środowiska akademickiego, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz praktyków zarządzania zasobami ludzkimi. Wśród zwycięzców tegorocznej edycji znalazło się Wydawnictwo Wiedza i Praktyka – wydawca publikacji dla biznesu. Jak mówi Monika Domańska, kierownik działu HR, w wydawnictwie:
 
„Najważniejszym elementem każdej firmy są ludzie – nie sprzęt, nie oprogramowanie, ale pracownicy, którzy tworzą wzajemne relacje i są duszą firmy. Dbanie o nich i ich rozwój jest podstawowym zadaniem dobrej kadry menedżerskiej, bowiem to właśnie ludzie wpływają na rozwój firmy. Przykładem tego niech będzie fakt, że nasze wydawnictwo co roku zwiększa zatrudnienie o kilkadziesiąt osób, to właśnie dzięki nam – pracownikom – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka zostało liderem na rynku publikacji B2B w Polsce”.
 
Zarówno obecna, jak i poprzednie edycje programu Inwestor w Kapitał Ludzki wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Laureatami godła zostało łącznie 181 firm i instytucji z grona 668 zgłoszonych. Patronem honorowym tegorocznej edycji programu była Minister Rozwoju Regionalnego – pani Grażyna Gęsicka.
Kategorie: Inne

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.