Komunikat z posiedzenia Rady PIK w dniu 15 marca 2006 r.

Komunikat z posiedzenia Rady PIK w dniu 15 marca 2006 r.
Komunikat Biura PIK
W dniu 15 marca 2006 r. odbyło się posiedzenie  Rady Polskiej Izby Książki. W posiedzeniu uczestniczyli: Dorota Malinowska-Grupińska, Prezes Rady PIK; Danuta Skóra, Wiceprezes Rady PIK; Michał Brzozowski, Członek Rady PIK; Piotr Dobrołęcki, Członek Rady PIK; Zbigniew Iwański, Członek Rady PIK; Jacek Kaszyk, Członek Rady PIK oraz Aldona Zawadzka, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PIK. Na posiedzeniu obecny był ponadto Sławomir Paszkiet, Dyrektor Biura PIK.
 
Obradom przewodniczyła Danuta Skóra.
 
Najważniejszymi tematami obrad były:
 
1. Dyskusja na temat Katalogu Składowego Książki.
2. Informacja na temat przygotowań do projektu promocji czytelnictwa z okazji Światowego Dnia Książki.
3. Dyskusja na temat dotychczasowych rozmów w sprawie książek edukacyjnych z MEiN oraz z przedstawicielami środowisk księgarskich.
4. Rozpatrzenie wniosków o przyjęcie nowych członków PIK oraz przyjęcie do wiadomości informacji o członkach, którzy złożyli rezygnację.
 
Ad. pkt 1.
Rada PIK wysłuchała informacji Jacka Kaszyka na temat przebiegu prac nad projektem Katalogu Składowego Książki opracowanym przez firmę Metapress. W trakcie dyskusji członkowie Rady min.: (1) przypomnieli, że Rada została zobowiązana przez Walne Zgromadzenie Izby do przygotowania projektu związanego z KSK i z tego zadania wywiązała się; (2) zwrócili uwagę, że PIK nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi na przeprowadzenie przedsięwzięcia według opracowanego business planu oraz (3) zdecydowali, że ostateczna wersja opracowania zostanie udostępniona wszystkim członkom PIK, na kodowanych stronach internetowych Izby.
W efekcie dyskusji Rada podjęła (niejednogłośnie) uchwałę nr 1 przyjmując tekst komunikatu skierowanego do wszystkich członków Izby. Tekst komunikatu został upowszechniony wśród członków Izby w dniu 15 marca br. i jest dostępny na internetowych stronach PIK, pod adresem: www.pik.org.pl/index.jsp?id=755.
 
Ad. pkt 2.
Sławomir Paszkiet przedstawił członkom Rady informację na temat przebiegu prac i przygotowań do obchodów Światowego Dnia Książki oraz towarzyszącej im akcji promocji czytelnictwa. Rada przyjęła do wiadomości informacje, że (1) do udziału w akcji promocji czytelnictwa udało się zaprosić platformę artystyczną „Mumio”; (2) księgarze z zainteresowaniem przyjęli, zaprezentowaną im przez S. Paszkieta, koncepcję przeprowadzenia akcji oraz (3) prowadzone są rozmowy z Instytutem Książki w sprawie wspólnego przedsięwzięcia stanowiącego istotne uzupełnienie obchodów Światowego Dnia Książki.
 
Ad. pkt 3.
Członkowie Rady przeprowadzili dyskusję o dotychczasowym przebiegu prac Zespołu Konsultacyjnego Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Wydawców Edukacyjnych ds. cen podręczników. Omówili również stan rozmów z przedstawicielami firm zajmującymi się dystrybucją podręczników oraz zapoznali się z komunikatem Sekcji Wydawców Edukacyjnych z dnia 15 marca br. (tekst komunikatu został upowszechniony w dniu 15 marca br. i jest dostępny na internetowych stronach Izby, pod adresem: www.pik.org.pl/index.jsp?id=755).
W trakcie dyskusji członkowie Rady: (1) wyrażali obawy, że interes wydawców edukacyjnych nie jest jednoznaczny z interesem całego rynku książki; (2) postanowili na bieżąco uczestniczyć w ważnych dla całego rynku książki działaniach podejmowanych przez sekcje branżowe (w tym przypadku przez SWE) oraz (3) ustalili, że Michał Brzozowski, będący Przewodniczącym Sekcji Księgarskiej, będzie monitorował wydarzenia związane z regulacją rynku podręczników, mając na celu zagwarantowanie interesów wszystkich członków PIK.
W podsumowaniu dyskusji Rada podjęła uchwałę nr 2, w której zobowiązała członków Sekcji Wydawców Edukacyjnych do nie podejmowania działań mogących przyczynić się do wyeliminowania księgarzy z rynku sprzedaży podręczników. Pełny tekst uchwały został upowszechniony wśród członków Izby w dniu 15 marca br.
 
Ad. pkt. 4.
Rada PIK po zapoznaniu się z zestawieniem wniosków o przyjęcie nowych członków Izby podjęła decyzje o przyjęciu w poczet członków PIK:
·    księgarni „NUTKA” (uchwała nr 3),
·    firmy OXPOL Sp. z o.o. (księgarnia oraz hurtownia) (uchwała nr 4),
·    księgarni „Alfa” p. Michała Kukuły (uchwała nr 5),
·    sieci księgarń „LANGPOL” (uchwała nr 6),
·    księgarni lingwistycznej „BOOKS” (uchwała nr 7),
·    firmy „PRINT” (sieć księgarń oraz hurtownia) (uchwała nr 8),
·    księgarni „ALFA” p. Kornelii Szały (uchwała nr 9).
Jednocześnie Rada przyjęła do wiadomości informacje o złożeniu rezygnacji z członkostwa w PIK przez firmy: (1) Europress Polska Sp. z o.o., (2) Young Digital Poland S.A., (3) Księgarni i Hurtowni Taniej Książki Mariusza Napierały, (4) Sack Invent Trading Sp. z o.o.
 
Ponadto w ramach omawiania spraw różnych członkowie Rady PIK: (1) omówili bieżącą współpracę z nowym kierownictwem Instytutu Książki; (2) zapoznali się z informacją na temat przygotowań do kolejnej edycji Konkursu PIK-owego Lauru, ustalając m.in., że termin zgłaszania kandydatur do tegorocznych nagród zostanie przesunięty na koniec kwietnia br.; (3) wysłuchali informacji Sławomira Paszkieta z jego pobytu na tegorocznych Targach Książki w Londynie. W trakcie dyskusji członkowie Rady zwrócili uwagę na konieczność opracowania precyzyjnych zasad regulujących sprawy delegacji zagranicznych.Wobec wyczerpania przyjętego porządku, obrady zostały zamknięte.

 

Kategorie: Inne

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.