WN PWN – podsumowanie roku 2004

WN PWN – podsumowanie roku 2004
Wydawnictwo naukowe PWN wydało w 2004 roku 193 tytuły w łącznym nakładzie 1 290 160 egzemplarzy. Średni nakład wyniósł  3 360 egzemplarzy.
 
Przychód ze sprzedaży książek PWN w 2004 roku wyniósł 59,73 mln zł. Wzrósł on w stosunku do roku poprzedniego o 4,6 mln złotych.
 
WN PWN zanotował 10,9% wzrost przychodów z książek w roku 2004. W poszczególnych latach przychody wynosił odpowiednio:
 
2001 – 64,36 mln zł
2002 – 70,28 mln zł
2003 – 53,86 mln zł
2004 – 59,73 mln zł
 
 
Łączne przychody WN PWN w 2004 roku wyniosły 61,65 mln zł i były większe o 4,21 mln zł niż w 2003 roku (wzrost o 7,9%).
 
Całkowity zysk netto w 2004 roku wyniósł 3,37 mln zł.
 
 
 
WN PWN planuje w 2005 roku wprowadzić do oferty wydawniczej 141 (121 + 20 zleconych) nowości.
 
Najważniejszymi tytułami których należy się spodziewać w 2005 roku są takie pozycje jak:
 
 • Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami.
 • Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych
 • Słownik frazeologiczny
 • Słownik PWN
 • Nowy satelitarny atlas świata
 • Encyklopedia zwierząt
 • Wielki słownik polsko-rosyjski
 • Słownik ang.-pol. I pol.-ang. PWN-OUP (Concise) 2 tomy
 • Dzieje kultury francuskiej
 • Historia literatury francuskiej
 • Historia Polski 1795-1914
 • Pół wieku dziejów Polski (wydanie zmienione)
 • Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej
 • Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia
 • Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t.1
 • Psychologia kliniczna t.1-2
 • Komunikowanie polityczne i publiczne
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji
 • Rachunkowość finansowa i podatkowa
 • Geografia fizyczna świata
 • Biologiczne podstawy ochrony przyrody
 • Biochemia (wydanie zmienione)
 • Podstawy biologii komórki cz. 1-2 (wydanie zmienione)
 • Chemia organiczna cz. 1-5 (wydanie zmienione)
 • Podstawy fizyki. Zbiór zadań
 
 
 
 
 
 

 

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.