Gerald Zaltman "JAK MYŚLĄ KLIENCI" – bestseller literatury marketingowej

Gerald Zaltman "JAK MYŚLĄ KLIENCI" – bestseller literatury marketingowej

Profesor Gerald Zaltman pisze o konsumentach, czyli o nas wszystkich, ale czyni
to w sposób niekonwencjonalny. Próbuje odsłonić mechanizmy myślenia konsumenta,
a jego teoria dotyczy myślenia człowieka w ogóle. 

Zaltman bada zachowanie człowieka jako konsumenta z perspektywy nauki o mózgu,
neurobiologii. Odrzuca przekonanie, że ludzie myślą świadomie. Według Zaltmana
około 95% procesów myślowych człowieka ma charakter nieświadomy. Ludzie nie myślą
też ani racjonalnie, ani linearnie. Podstawowy element myślenia to nie słowo,
lecz metafora. Jeżeli zdecydowana większość myśli człowieka nie dociera do jego
świadomości, to metody, które zmierzają do poznania tych myśli przez pytanie ludzi
co myślą na dany temat ma znikomą wartość poznawczą. 

Zaltman uważa, że najczęściej stosowane metody badań rynkowych i społecznych,
zarówno sondaże z użyciem kwestionariuszy lub ankiet jak i zogniskowane wywiady
grupowe, tzw,. fokusy nie pozwalają poznać większości ludzkich myśli. Są nieużyteczne
jako metody poznania umysłów konsumentów. W ich miejsce autor proponuje własną
metodę, którą nazywa techniką wydobywania metafor. Proponowaną metodę badania
umysłów ludzkich autor zarejestrował w USA jako swój patent pod nazwą ZMET (the
Zaltman Metaphor Elicitation Technique). Metoda ta łączy w sobie elementy neurobiologii,
semiotyki i psychologii Karla Gustawa Junga. 

Książka skierowana do socjologów, psychologów, antropologów czy socjolingwistów.
Wszystkich, którzy usiłują zrozumieć człowieka i szukają skutecznych narzędzi
dotarcia do jego umysłu. Jest ona jednak przede wszystkim przeznaczona dla szerokiego
grona specjalistów w dziedzinie marketingu oraz technik badania rynku, którzy
usiłują zrozumieć człowieka – konsumenta i jego zachowania oraz szukają skutecznych
narzędzi dotarcia do jego umysłu. 

Gerald Zaltman jest teoretykiem. Ma doktorat z socjologii. Jest wykładowcą w
renomowanej Harvard Business School oraz członkiem interdyscyplinarnej grupy Umysł-Mózg-Zachowanie
na Harvard University. Jest także praktykiem, badaczem rynku, jako współwłaściciel
firmy badawczej i konsultingowej Olson Zaltman Associates. W przeszłości prezesował
Association for Consumer Research.

Wydawca: Wydawnictwo Forum, 

www.e-forum.pl , tel. (0-61) 66 55 823 

Informacje o książce: 

Format B5, oprawa twarda, 364 strony, wydanie pierwsze, rok wydania 2004 

ISBN 83-7412-091-6

inf. nadesłana

 

Kategorie: Biznes i Ekonomia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.