KOMUNIKAT PIK

KOMUNIKAT PIK

Kolejne informacje nadesłane przez Europejską Federację Księgarzy – m.in. udział Federacji w programie “Kultura 2000” i drukowanie cen detalicznych na książce we Włoszech

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu kolejne krótkie informacje, które otrzymaliśmy od Europejskiej Federacji Księgarzy na temat różnych wydarzeń, które ostatnio miały miejsce na europejskim rynku książki. Poniżej podajemy kilka z nich, które – jak nam się wydaje – mogą Państwa najbardziej zainteresować, resztę znajdą Państwo w załączniku w języku angielskim.

RÓŻNOŚCI Z KRAJÓW UNIJNYCH

EBF ZAANGAŻOWANY W DWA PROJEKTY PROGRAMU “KULTURA 2000”

“Przyłapany na czytaniu”

EBF bierze udział w projekcie przygotowywanym przez Stowarzyszenie Wydawców Włoskich, Federację Wydawców Europejskich – FEP, Narodowe Centrum Książki Greckiej– NBC, Antwerpen Book Capital – ABC oraz Polską Izbę Książki. Projekt ma na celu promocję czytelnictwa w Europie, a oparty jest na wzorcu wypróbowanym już przez Stowarzyszenie Wydawców Amerykańskich, a następnie brytyjskich, który został zrealizowany pod hasłem “Przyłapany na czytaniu”. W ramach tego projektu, EBF we współpracy z Antwerpen Book Capital zorganizuje seminarium na temat promocji czytelnictwa. Odbędzie się ono w Antwerpii, w listopadzie 2004 roku. Zamiarem EBF jest zapoczątkowanie tymże seminarium kampanii “Przyłapany na czytaniu”. Budżet projektu wyniesie 300.000 Euro, przy czym 150.000 Euro będzie pochodziło z budżetu Komisji Europejskiej. Czas realizacji projektu – jeden rok.

Book Network

Drugi projekt będzie realizowany przy współpracy Narodowego Centrum Książki Greckiej – NBC, (prowadzący projekt), Hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji i Sportu, Stowarzyszenia Wydawców Włoskich, Stowarzyszenia Wydawców Rumuńskich, Federację Wydawców Europejskich – FEP, oraz EBF. Projekt, którego realizacja przewidywana jest na trzy lata (rozpoczęcie w kwietniu 2004) przewiduje:

Promocję wzajemnej koordynacji polityki oraz trwałej wychowawczej współpracy ciał członkowskich i organizacji biorących udział w projekcie, w realizacji wspólnych celów. Rozwój i uczestnictwo we wspólnych europejskich projektach i programach mających na celu promocję książki i czytelnictwa.

Promocję, wzajemną wymianę i pogłębienie europejskiej współpracy, zarówno poziomej jak i pionowej, pomiędzy wydawcami, pisarzami, księgarzami, tłumaczami, bibliotekarzami jak również agentami literackimi, a także organizacjami aktywnie zajmującymi się książką i czytelnictwem

Starania o zwiększenie zasięgu obiegu książki i dbałość o rozwój sektora książki

Zachętę do rozwoju i promocji współzawodnictwa na rynku książki

Promocję większej mobilności pisarzy, wydawców i profesjonalistów związanych z rynkiem książki

Promocję badań naukowych, oraz poszerzania i rozpowszechniania wiedzy na temat sektora książki na poziomie europejskim

Ustanowienie wspólnej platformy konsultacji, mającej na celu rozszerzenie wzajemnej wymiany idei i poglądów, zdefiniowania wspólnych problemów i podjęcia wspólnych akcji które by pomogły w ich rozwiązaniu

Promocję kulturowej i językowej różnorodności jak również wspólnego dziedzictwa europejskiego.

Budżet projektu wynosi 700.000 Euro, z czego 50% powinno być sfinansowane przez Komisję Europejską.

Rola EBF w projekcie zdefiniowana jest następująco:

Udział w spotkaniach “grup ekspertów” które będą decydowały o podejmowaniu konkretnych akcji w ramach projektu. Udział w akcjach – zgodnie z ograniczeniami czasowymi, budżetowymi oraz z potrzebą brania w nich udziału – zostanie on określony w trakcie realizacji projektu. Uaktualnianie wiedzy na temat rynku książki (z punktu widzenia księgarzy) we współpracy z AIE. Udział w dorocznych konferencjach. Zdobywanie aktualnej wiedzy na temat zagadnień związanych z księgarstwem i dzielenie się nią na dorocznych konferencjach. PROGRAM KULTURA 2000 ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 2006 ROKU

Funkcjonowanie programu “Kultura 2000” pomimo pewnych jego niedogodności, zostało pozytywnie ocenione przez Europejski Komitet ds. Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu. Dlatego też zdecydowano się go przedłużyć do 2006 roku, przy budżecie zwiększonym o 3,7 mln. Euro, ale też zalecono większą dbałość o szerszy dostęp do informacji o programie.

WŁOCHY: EKSPERYMENT DRUKOWANIA CEN NA KSIĄŻKACH PRZEDŁUŻONY DO GRUDNIA 2004

Włoska Rada Ministrów zdecydowała się przedłużyć do końca grudnia 2004 roku eksperyment ustawowego drukowania cen na książkach. Prawo to miało początkowo obowiązywać do końca września 2003 roku. W międzyczasie, włoskie organizacje związane z rynkiem książki zorganizowały demonstrację, podczas której domagały się przedłużenia funkcjonowania ustawy, a także obniżenia rabatów do 10% (zamiast 15% jak dotychczas).

 

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.