UOKiK zakończył postępowanie wyjaśniające w sprawie akcji "Wsparcie na starcie"

UOKiK zakończył postępowanie wyjaśniające w sprawie akcji "Wsparcie na starcie"

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie będzie podejmował postępowania antymonopolowego w  sprawie akcji "Wsparcie na starcie".  24 października br. UOKiK zakończył postępowanie wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia, czy działania spółek Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. oraz Nowa Era Sp. z o.o., polegające na bezpłatnym przekazaniu kompletów podręczników szkolnych dla uczniów pierwszych klas gimnazjum w roku szkolnym 2003/2004, stanowią naruszenie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804).

W materiałach przesłanych nam przez Aleksandrę Kurzynę z UOKiK czytamy: "Zebrany w toku ww. postępowania materiał dowodowy (włącznie z dokumentacją uzyskaną w toku kontroli w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych S.A.) nie wskazuje na naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Żadne ze wskazanych przez Państwa wydawnictw nie posiada dominującej pozycji na rynku właściwym, co stanowi warunek sine qua non do uznania jego działań za indywidualną praktykę ograniczającą konkurencję. Urząd nie stwierdził także, aby rynek właściwy oraz zachowania obu wydawnictw można było uznać za przejaw oligopolistycznej struktury, co jest niezbędne dla zaistnienia kolektywnej pozycji dominującej. Brak jest także dowodów na istnienie porozumienia ograniczającego konkurencję pomiędzy tymi wydawnictwami. Uzyskane w trakcie kontroli dokumenty i informacje wskazują raczej, iż akcja "Wsparcie na starcie" stanowiła przejaw gry konkurencyjnej, a podjęcie takiej akcji przez Nową Erę było odpowiedzią na działania promocyjne wprowadzone przez jej najpoważniejszego konkurenta.
Wobec powyższego Urząd nie widzi podstaw do podjęcia postępowania antymonopolowego w tej sprawie."

 (AK)

 

aktualności | archiwum | Sektory – Edukacja

Kategorie: Inne

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.