Ekspansja podręczników eduRom. Projekty multimedialne Young Digital Poland

Ekspansja podręczników eduRom. Projekty multimedialne Young Digital Poland

Koniec roku 2000 był dla firmy Young Digital Poland okresem debiutu na rynku podręczników szkolnych. Oczywiście – jak przystało na firmę produkującą multimedia – ich podręczniki są w pełni multimedialne i wykorzystują wszelkie możliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne (np. dynamiczne renderowanie grafiki, akceleracja obiektów 3D, wysokojakościowe animacje i dźwięki, wielowątkowa klasyfikacja zawartości merytorycznej, różnorodne techniki wyszukiwania i przeszukiwania danych). 
Po produktach do nauki języków obcych budowana jest druga mocna kategoria w ofercie, jaką jest właśnie edukacja szkolna. Z nią wiązane są najbliższe plany rozwoju. 

Oferta dla szkół

Obecnie na rynku dostępne są podręczniki multimedialne firmy Young Digital Poland do najważniejszych przedmiotów w trzech ostatnich klasach szkoły podstawowej (IV, V i VI) oraz do wszystkich klas gimnazjum (I, II, III). Jest to obecnie największy projekt edukacyjny, niemniej jednak nie uwzględnia szkół ponadgimnazjalnych.
Największe zaangażowanie towarzyszy obecnie realizacjom projektów dla Holandii, rozwojowi platformy e-learningowej LEO oraz oferowanym dzięki niej szkoleniom, a także przygotowaniom nowych produktów na rynek polski, które ukażą się najprawdopodobniej na przełomie września i października.

W tym sezonie…

Nacisk promocyjny położony jest na dwie najsilniejsze marki edukacyjne – eduROM (multimedialne podręczniki) i EuroPlus+ (kursy językowe). Największym zainteresowaniem – właściwie od zawsze – cieszą się kursy językowe EuroPlus+, zwłaszcza kurs nauki języka angielskiego EuroPlus+ Reward oraz pakiety klasowe (siedem przedmiotów do jednej klasy) z serii eduROM. Jednak ze względu na specyfikę tej branży, żadna z firm software’owych nie podaje danych dotyczących sprzedaży. Nie prowadzi się także statystyk dotyczących nakładów programów multimedialnych.

Współpraca zagraniczna

W Young Digital Poland SA przychody z eksportu, które w ub. r. wyniosły netto 5,18 mln zł, stanowią 37 proc. łącznych przychodów. 

W marcu 2002 Young Digital Poland S.A podpisała umowę z firmą Malmberg – holenderskim wydawcą podręczników szkolnych i innych materiałów edukacyjnych. 
W ramach tego porozumienia Young Digital Poland S.A. stworzy dwa potężne projekty. Po pierwsze przygotuje serię kilkudziesięciu multimedialnych programów przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej do nauki matematyki. Po drugie zaś zrealizuje serię multimedialnych podręczników dla szkół ponadpodstawowych, która obejmować będzie takie przedmioty, jak: biologia, fizyka, chemia, geografia, historia. 

Projekty zostaną zrealizowane według dydaktycznej koncepcji partnera holenderskiego, natomiast przy wykorzystaniu zasobów, materiałów i know-how Young Digital Poland S.A. 

Strony zobowiązały się także do ścisłej współpracy edukacyjnej na rynku holenderskim i belgijskim oraz do współtworzenia w przyszłości wspólnych projektów on-line i off-line. Są również plany eksportowania multimedialnych podręczników eduROM do Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

Perspektywy

Współczesny rynek multimediów nie jest już tak chłonny, jak był jeszcze kilka lat temu. W latach 1997-1998 miał miejsce boom w tej branży. Teraz skończył się okres gorączkowych zakupów, a jednocześnie oczyścił się rynek. W rezultacie konkurencja jest mniejsza. Można powiedzieć, że rynek podręczników multimedialnych osiągnął fazę dojrzałości, a duzi wydawcy „tradycyjni” zaczęli dostrzegać, że jest to obiecujący kierunek rozwoju. My jako Young Digital Poland patrzymy w przyszłość bardzo optymistycznie, zwłaszcza że już teraz dostarczamy treści edukacyjne wydawnictwom zagranicznym. Multimedialne podręczniki eduROM znane są nie tylko w Europie, ale również w Chinach, Malezji i na Tajwanie.

W 2001 roku fińska grupa WSOY zwiększyła swoje udziały w Young Digital Poland (YDP), z 29.07% do 49%. Strony zgodziły się także, że WSOY będzie miał możliwość kolejnego poszerzenia swoich udziałów w YDP z początkiem 2004 roku.

Ten wpis jest zabezpieczony hasłem. Wpisz hasło by zobaczyć komentarze.