Oświadczenie Kwadro w sprawie upadłości Liber W związku z informacjami publikowanymi przez Zarząd spółki "Liber" w Krakowie, na temat przyczyn otwarcia postępowania upadłościowego tej spółki – Zarząd DPW Kwadro sp. z o.o. występując jako Zgromadzenie Wspólników spółki Liber oświadcza co następuje:

Oświadczenie Kwadro w sprawie upadłości Liber W związku z informacjami publikowanymi przez Zarząd spółki "Liber" w Krakowie, na temat przyczyn otwarcia postępowania upadłościowego tej spółki – Zarząd DPW Kwadro sp. z o.o. występując jako Zgromadzenie Wspólników spółki Liber oświadcza co następuje:

1. Spółka Liber od dłuższego czasu spełniała większość wymogów formalnych do ogłoszenia jej upadłości, na koniec roku 1999 kapitał własny był ujemny i wynosił – 1,16 mln zł, a podjęte przez DPW Kwadro próby restrukturyzacji nie powiodły się – dokapitalizowanie firmy nie odniosło żadnych pozytywnych skutków.

2. Ze względu na zbyt mały majątek spółki, oraz działania Zarządu spółki Liber pogłębiające jej trudną sytuację (brak kontroli nad kosztami działania spółki, utrata rynków zbytu), nie było możliwości otwarcia postępowania układowego, które objęłoby wszystkich wierzycieli spółki Liber

3. Zarząd spółki Liber zwlekał z podjęciem przewidzianych Kodeksem Handlowym kroków zmierzających do uzdrowienia sytuacji firmy, liczył tylko na dalsze dokapitalizowanie (otrzymane w początkach 2000 r. zmarnował, czego dowodem jest dalszy spadek kapitałów własnych do wartości ok. – 1,26 mln złotych na koniec września br.)

4. Do 12 grudnia br. nowi udziałowcy DPW Kwadro zapoznawali się z bieżącą sytuacją firm Grupy Kwadro, w tym spółki Liber w Krakowie.

5. W związku z powyższym i dodatkowo w związku z udokumentowanymi sygnałami dotyczącymi działania Zarządu spółki Liber na korzyść nielicznych wierzycieli zmierzającego do pokrzywdzenia pozostałych, celem równego zabezpieczenia interesów wszystkich wierzycieli, Zarząd DPW Kwadro występując jako Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Liber zobowiązał jej Zarząd do niezwłocznego otwarcia procedury upadłościowej.

Zarząd DPW Kwadro

(more…)

Ta strona jest dostępna tylko dla zalogowanych osób. Jeżeli masz konto, to się zaloguj, a w innym przypadku zarejestruj się.

Logowanie użytkownika
 Remember Me  
Rejestracja nowego użytkownika
*Pole wymagane
Kategorie: Inne

Ten wpis jest zabezpieczony hasłem. Wpisz hasło by zobaczyć komentarze.