Tag "stypendia"

Powrót do strony głównej
Instytucje

Stypendium literackie w Austrii

Miasto Graz w Austrii ogłosiło konkurs na stypendium dla pisarza miejskiego, które trwa od września roku ogłoszenia do sierpnia roku następnego.
Termin składania dokumentów mija 31. marca br.

Instytucje

Stypendium dla tłumaczy z języka włoskiego

Kandydatury można zgłaszać do 18 lipca br.

Instytucje

Fundacja Wisławy Szymborskiej – zmiana regulaminu zapomogi

Zgodnie z uchwałą Zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej od 2018 roku pomoc finansowa pisarzom w trudnej sytuacji materialnej będzie przyznawana raz do roku.
W związku ze zmianą regulaminu w roku 2018, wnioski można składać do 15 października

Nagrody

Zdobądź stypendium literackie Fundacji PGZ

#WOLNOŚĆ_czytaj_dalej
Konkurs na powieść z wątkami niepodległościowymi . Spośród zgłoszeń zostanie wybranych 10 stypendystów, którzy podczas czteromiesięcznego stypendium będą mieli za zadanie napisać powieść skierowaną dla jednej z dwóch kategorii wiekowych (I kategoria: 11-14 lat; II kategoria: 15-18 lat)

Instytucje

Stypendium im. Paula Celana dla tłumaczy

Termin nadsyłania zgłoszeń do 18 marca 2017

Instytucje Wydarzenia

Nabór do programu rezydencjalnego Tartu Miasta Literatury UNESCO!

Tartu, drugie największe miasto Estonii, a od 2015 r. Miasto Literatury UNESCO, otworzyło nabór do programu rezydencjalnego dla pisarzy i tłumaczy. Termin składania aplikacji mija 1 marca 2018r. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 15 marca 2018

Instytucje

Pisarka/Pisarz miasta Graz

Wydział Kultury Miasta Graz zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej edycji międzynarodowego stypendium Pisarka/Pisarz miasta Graz, które realizowane będzie od września 2017 r. do sierpnia 2018 r.

Instytucje

Zgłoszenia do Stypendium im. Albrechta Lemppa

Najbliższy termin nadsyłania zgłoszeń na stypendia w drugiej połowie 2017 roku mija 31 marca br.

Nagrody

Konkurs Stypendialny Fundacji Identitas zakończony

Fundacja otrzymała ponad sto zgłoszeń spełniających kryteria konkursu

Instytucje

Stypendium im. Albrechta Lemppa

Najbliższy termin nadsyłania zgłoszeń na stypendia w drugiej połowie 2016 roku mija 31 marca br. O wynikach naboru fundatorzy poinformują do połowy czerwca 2016 r.

Instytucje Wydarzenia

Półroczne stypendium twórcze „Writer in Residence” w Zurychu dla Tadeusza Dąbrowskiego

Jurorzy wyłaniają laureata w trybie kuratoryjnym, co oznacza, że o stypendium nie można aplikować. Stypendysta otrzymuje na czas pobytu mieszkanie w centrum Zurychu i comiesięczne wynagrodzenie