Tag "Order Orła Białego"

Powrót do strony głównej
Wydarzenia

Pośmiertnie odznaczeni Orderem Orła Białego wybitni Polacy

W gronie pośmiertnie odznaczonych Orderem Orła Białego przez Andrzeja Dudę znaleźli się: Zofia Kossak-Szczucka, Kornel Makuszyński, Władysław Reymont i Stefan Żeromski. Prezydent uhonorował w ten sposób 25 wybitnych Polaków „zasłużonych dla chwały, dobra i pożytku RP”