Tag "biblioteki prywatne"

Powrót do strony głównej
Biblioteki

Biblioteki prywatne działające publicznie to odpowiedź na źle funkcjonujący system bibliotek państwowych

O zjawisku tworzenia i prowadzenia prywatnych bibliotek w Polsce z Longinem Graczykiem, współautorem projektu „Biblioteki osobne”, rozmawia Alicja Wielgus